Cosy Moments MAL – Part Four

Cosy Moments MAL – Part Four

Cosy Moments Shawl – Pattern Part Four

Get the full PDF pattern via my stores:

Shop the PDF version here Purchase on Ravelry

Hello lovely knitters, and welcome to the fourth and final part of the Cosy Moments MAL! I’ve been admiring all of your shawls in the Scheepjes Facebook groups, they are so beautiful! If you’d like to share pictures of your shawl, you can become a member of the group here. In this last part of the pattern we’ll be knitting the last two lace patterns, and also a couple garter rows to add some weight and drape to your shawl. The lacy scalloped edging is crocheted; don’t worry if you’ve never crocheted before as this is really easy.

Hallo allemaal! Welkom bij het vierde en laatste deel van de Cosy Moments MAL! Ik heb met vol bewondering naar jullie omslagdoeken zitten kijken in de Scheepjes Facebook groep, wat zijn ze toch mooi! Als jij ook foto’s wilt delen van jouw omslagdoek kun je hier lid worden van de groep. In dit laatste deel van het patroon breien we de laatste twee kantpatronen, en ook enkele rijen ribbelsteek om wat gewicht aan de omslagdoek te geven, zo valt hij mooier. Het kanten randje is gehaakt, dit is heel simpel dus geen zorgen als je nog nooit hebt gehaakt.

Missed the previous parts? | Vorige delen gemist?

Find Part One HERE,  Part Two HERE, and Part Three HERE.

Vind Deel Een HIER, Deel Twee HIER, en Deel Drie HIER.

Yarn and other Materials | Garen en andere materialen

Recommended yarn: Scheepjes Whirl (60% Cotton, 40% Acrylic; 1000m/220g)
1 ball of your choice
Recommended needle size: 3mm circular needles of 80cm length

Alternative yarn: Scheepjes Whirligig (80% Virgin Wool, 20% Alpaca; 1000m/450g)
1 ball of your choice. Additional Whirligigette is optional to lengthen shawl.
Recommended needle size: 3.5mm circular needles of 100cm length

Other materials: Scissors, Darning needle, 2 stitch markers, row counter, optional: cable needle.

Get all materials for the Cosy Moments Shawl via your local Scheepjes store, or purchase them via the affiliate links below:

Aanbevolen garen: Scheepjes Whirl (60% Katoen, 40% Acryl; 1000 m/220 g)
1 bol naar keuze
Aanbevolen naalden: 3 mm rondbreinaalden van 80 cm lengte

Alternatief garen: Scheepjes Whirligig (80% wol, 20% alpaca; 1000 m/450 g)
1 bol naar keuze. Eventueel kun je het patroon verlengen met een Whirligigette.
Aanbevolen naalden: 3,5 mm rondbreinaalden van 100 cm lengte

Overige materialen: Schaar, Stopnaald, 2 steekmarkeerders, toerenteller, optioneel: kabelnaald.

Alle materialen voor de Cosy Moments Shawl kun je kopen bij jouw Scheepjes winkel, of koop ze online via de volgende affiliate links:

Wool Warehouse (UK) Caro’s Atelier (NL)

Used Abbreviations | Gebruikte Afkortingen

Chart Legend | Legenda

Pattern Part Four | Patroon Deel Vier

Lace Section 7 (Pattern G)

Lace Section 7 is a bit more challenging than the lace patterns from the previous part. Please note that there is a new stitch in your chart, please have a look at the abbreviations, and I recommend watching the video to make sure you’re knitting the correct stitch.

Kantpatroon 7 is wederom wat uitdagender dan de kantpatronen van de vorige week. Let op dat er een nieuwe steek bij zit, kijk hiervoor bij de afkortingen en ik raad ook aan om de video te bekijken zodat je zeker weet dat je de goede steek breit.

This pattern is repeated over 10 sts and 12 rows. Please note there are extra sts before the first repeat and after the last repeat.

PLEASE NOTE: on all wrong side rows, all purl stitches are knit stitches, and all other stitches are purl stitches.

NOTE: The double decrease (s2kp) in this stitch pattern is different from the double decrease (sl1, k2tog, psso) we have done before, please pay special attention to this stitch. If done correctly, the middle stitch of the three sts used for the decrease should lay on top. Please watch the tutorial video and take a look at the picture on the next page as well.

Written version of Pattern G:

Row 1 (RS) P2, *yo, k3, s2kp, k3, yo, p1* rep from * until 2 sts before m, p2.

Row 2 and all WS rows K2, *k1, p9; rep from * until 2 sts before m, k2.

Row 3 P2, *k1, yo, k2, s2kp, k2, yo, k1, p1; rep from * until 2 sts before m, p2.

Row 5 P2, *k2, yo, k1, s2kp, k1, yo, k2, p1; rep from * until 2 sts before m, p2.

Row 7 P2, *k3, yo, s2kp, yo, k3, p1; rep from * until 2 sts before m, p2.

Row 9 P2, *k1, k2tog, yo, k3, yo, ssk, k1, p1; rep from * until 2 sts before m, p2.

Row 11 P2, *k2tog, yo, k5, yo, ssk, p1; rep from * until 2 sts before m, p2

Row 12 K2, *k1, p9; rep from * until 2 sts before m, k2.

Rows 152-187 Knit 36 rows of pattern G. Please remember to knit the 4 sts on either side knitwise on all rows.

PLEASE NOTE: For Scheepjes Whirligig, you will knit one fewer repeat: Knit 24 rows of Pattern G.

Rows 188-192 k4, sm, k to m, sm, k4, turn.

Row 193 k4, sm, p to m, sm, k4, turn.

Nederlandse versie:

De patroonherhaling bestaat uit 10 stn en 12 rijen. Let op de extra stn voor de eerste herhaling en na de laatste herhaling.

LET OP: op alle AK rijen zijn alle averechte steken rechte steken, en alle andere steken zijn averechte steken.

LET OP: De dubbele mindering (2afh.1r.overh) in dit stekenpatroon is anders dan de dubbele mindering (1afh.2r.sbr.overh) die we in vorige patronen hebben gebreid, let erop dat je de juiste steek breit, zie de legenda. Voor deze steek gebruik je drie steken, als je hem juist breit ligt de middelste steek bovenop. Bekijk ook de bijbehorende video en de foto op de volgende pagina.

 

Uitgeschreven versie van patroon G:

Rij 1 (GK) 2av, *omsl, 3r, 2afh.1r.overh, 3r, omsl, 1av* herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2av.

Rij 2 en alle AK rijen 2r, *1r, 9av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2r.

Rij 3 2av, *1r, omsl, 2r, 2afh.1r.overh, 2r, omsl, 1r, 1av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2av.

Rij 5 2av, *2r, omsl, 1r, 2afh.1r.overh, 1r, omsl, 2r, 1av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2av.

Rij 7 2av, *3r, omsl, 2afh.1r.overh, omsl, 3r, 1av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2av.

Rij 9 2av, *1r, 2r.sbr, omsl, 3r, omsl, 2afh.1r, 1r, 1av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2av.

Rij 11 2av, *2r.sbr, omsl, 5r, omsl, 2afh.1r, 1av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2av

Rij 12 2r, *1r, 9av; herh vanaf * tot 2 stn voor m, 2r.

 

Rijen 152-187 Brei 36 rijen van patroon G. Denk eraan de 4 stn aan elke zijde altijd recht te breien.

LET OP: Voor Scheepjes Whirligig brei je één herhaling minder: Brei 24 rijen van Patroon G.

Rijen 188-192 4r, m afh, brei alle stn r tot m, m afh, 4r, keer.

Rij 193 4r, m afh, brei alle stn av tot m, m afh, 4r, keer.

Lace Section 8 (Pattern H)

Lace Section 8, or how I like to call it: Clover Lace, resembles a four leaf clover when finished. Such a sweet stitch pattern, and relatively easy as well. If you want to add more rows to your shawl, I would strongly suggest to add a different lace pattern BEFORE Lace Section 8, as this one works really well at the edge of your shawl, and cannot be repeated as the clover image would be lost. One of my friends knit a couple repeats of Lace Section 1 in between Lace Sections 7&8, which worked really well. If you’re unsure how to make this work, please head over to the Facebook group where we’d love to help you calculate how many more rows to knit.

Kantpatroon 8, of ‘Klavertjeskant’ zoals ik het graag noem, lijkt op een klavertje vier als je het af hebt. Zo’n lief kantpatroon en ook nog vrij gemakkelijk te breien. Als je veel garen over hebt en extra rijen wilt toevoegen aan je omslagdoek, dan doe je dit het beste tussen Kantpatroon 7 en 8 in. Kantpatroon 8 leent zich er namelijk erg goed voor om aan de rand van je omslagdoek te gebruiken, dus voeg je het beste een kantpatroon ervóór in als je de omslagdoek wilt verlengen. Een vriendin van mij heeft nog enkele herhalingen van Kantpatroon 1 ertussen gebreid en dat zag heel mooi uit. Als je hier vragen over hebt, stel ze dan gerust in de Scheepjes Facebook groep, daar helpen we je graag verder.

This pattern is repeated over 8 sts and 2 rows.

 Written version of Pattern H:

Row 1 (RS) *K2, yo, sl1, k2tog, psso, yo, k3; rep from * until m.

Row 2 (WS) P all sts until m.

Row 3 Rep Row 1.

Row 4 Rep Row 2.

 Rows 194-197 Knit 4 rows of pattern H. Please remember to knit the 4 sts on either side knitwise on all rows.

PLEASE NOTE: For Scheepjes Whirligig, only knit 4 rows of garter stitch instead of 8 rows during the following section. Please weigh your yarn so you know how many grams you need for one row. With Whirligig, I needed an average of 3.5 grams per row, 5 grams for the bindoff, and 14 grams for the crochet edging. If you do not have enough yarn left, you can take out more garter rows.

Rows 198-205 K4, sm, k to m, sm, k4, turn. (8 rows)

Row 206 Bind off very loosely. At the end, put the very last st on a crochet hook and turn your work.

Nederlandse versie:

De patroonherhaling bestaat uit 8 stn en 2 rijen.

 Uitgeschreven versie van patroon H:

Rij 1 (GK) *2r, omsl, 1afh.2r.sbr.overh, omsl, 3r; herh vanaf * tot m.

Rij 2 (AK) Brei alle stn av tot m.

Rij 3 Herh Rij 1.

Rij 4 Herh Rij 2.

 Rijen 194-197 Brei 4 rijen van patroon H. Denk eraan de 4 stn aan elke zijde altijd recht te breien.

LET OP: Voor Scheepjes Whirligig brei je maar 4 rijen ribbelsteek in plaats van 8 rijen in het volgende gedeelte. Weeg je garen voor en na een rij zodat je weet hoeveel gram je per rij gebruikt. Met Whirligig gebruikte ik gemiddeld 3,5 gram per rij, 5 gram voor de afkantrij en 14 gram voor de gehaakte rand. Als je niet genoeg garen hebt kun je nog extra rijen ribbelsteek weglaten.

Rijen 198-205 4r, m afh, brei alle stn r tot m, m afh, 4r, keer. (8 rijen)

Rij 206 Kant losjes af. Plaats op het eind de laatste s op een haaknaald en keer je werk.

Crochet Edging | Gehaakte Rand

Row 1 (WS) *ch6, skip 3 sts – this includes st at base ch 6-, 1dc into next st*; rep until you only have 3 sts left. Then: ch3, 1dtr into last st, turn.

Row 2 (RS) 1dc over ch3-sp, *ch6, 1dc into next ch6-sp*; rep until you have crocheted into the last ch6-sp.

Break the yarn.

Block to measurements and weave in all ends.

Rij 1 (AK) *6l, 3 stn overslaan – dit is inclusief de s onderaan 6l-, 1v in volg s*; herh tot je nog 3 stn over hebt. Dan: 3l, 1dst in laatste s, keer.

Rij 2 (GK) 1v om 3l-open, *6l, 1v in volg 6l-open*; herh tot je in de laatste 6l-open hebt gehaakt.

Knip het garen af.

Span op naar afmetingen en werk de draadjes weg.

Your Cosy Moments Lace Shawl is finished, congratulations!! Share your pictures on Facebook and Instagram with the hashtags #CosyMomentsShawl and #ValMAL, and I’d love to see them on Ravelry as well. Have fun wearing your shawl!

Je Cosy Moments Lace Shawl is klaar, gefeliciteerd!! Deel je foto’s op Facebook en Instagram met de hashtags #CosyMomentsShawl en #ValMAL, en ik zou het ook superleuk vinden om foto’s terug te zien op de Ravelry pagina. Veel plezier met het dragen van je omslagdoek!

You might also like

Chevrainbow Crochet Pattern (FREE)

Colourwork Masterclass

Support me by sharing with friends!
Previous post
Cosy Moments MAL - Part Three
Next post
Coming soon: Striped & Stranded Hat tutorial

7 Comments

 1. Floor Pape
  March 23, 2020 at 8:05 am — Reply

  Hallo, wat een heerlijk patroon om te breien, deze cosy moments shawl. Nu wil ik hem graag verlengen op de aangegeven plek.
  Hoe doe ik dat? Moet ik dan weer steken meerderen?
  In de facebookgroep zijn ze al met andere projecten bezig, dus ik hoop op deze manier de vraag te mogen stellen.
  Vriendelijke groet, Floor

  • March 23, 2020 at 8:16 am — Reply

   Hoi Floor, bedankt voor je bericht! Als je de shawl wilt verlengen, ligt het eraan hoeveel rijen je wilt toevoegen of je nog steken bij moet meerderen of niet. Tammy (een van de groep moderators) had bij haar shawl iets van 50-60 rijen toegevoegd, dat is best wel veel. Ik had haar aangeraden 96 steken toe te voegen na patroon G, en dat was best goed uitgekomen, waarschijnlijk had ze ook met minder steken genoeg rek gehad maar het is altijd even gokken hoeveel. Een andere breister had 30 rijen toegevoegd, zij had daarvoor 12 steken gemeerderd en dat was ook prima uitgekomen. Het enige waar je mee rekening moet houden is dat je nieuwe aantal steken alsnog werkt voor de kantpatronen die je gaat doen. Met een veelvoud van 24 tussen je markeerders zit je altijd wel goed, maar je kunt het even uitrekenen aan de hand van de het patroontje dat je gaat invoegen. Voor patroon H heb je een veelvoud van 8 steken nodig, dus zorg dat het uiteindelijke stekenaantal sowieso te delen is door 8.
   Ik hoop dat dit helpt! Groetjes Carmen

   • Floor Pape
    March 23, 2020 at 9:02 pm — Reply

    Super, dankjewel Carmen

 2. March 6, 2022 at 10:51 pm — Reply

  […] March 6th – Pattern part 4 […]

 3. […] March 6th – Pattern part 4 […]

 4. […] March 6th – Pattern part 4 […]

 5. […] March 6th – Pattern part 4 […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
SHARE

Cosy Moments MAL – Part Four