‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL Part 6 – It’s finished!!

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL Part 6 – It’s finished!!

Fleur de Lis Crafty Queens 8

Welkom bij het 6e en laatste deel van de Fleur-de-Lis Mystery CAL! In dit deel vind je het patroon voor de flap van de tas, waarmee hij helemaal af wordt! Natuurlijk kun je er nog voor kiezen om de tas te voeren. Dit ga ik waarschijnlijk ook doen, maar mijn naaivaardigheden zijn zó slecht dat ik niet de persoon ben om daar een tutorial over te maken. Zonder voering kan de tas overigens nog prima als ‘markttas’ fungeren: fijn voor als je groente gaat kopen op de zaterdagmarkt! Als je hem voert is hij perfect om een flesje water, beurs, agenda en dergelijke te dragen.

Welcome to the 6th and last part of the Fleur-de-Lis Mystery CAL! In this part you’ll find the pattern for the flap, which is a nice finishing touch on your bag. Of course you can choose to add a lining to the bag after that as well. However, my sewing skills are practically non-existent so I would be the last person to make a great tutorial on that! Without lining the bag can still be used perfectly as a market bag, to fit some of your groceries. With lining, it’s suitable to carry a bottle of water, wallet, diary and such. 

Als je de eerdere delen van de CAL hebt gemist, kun je die hieronder in de links vinden.
If you’ve missed previous parts of the CAL, find them in the links below.

Deel 1 // Part 1  + materialen lijst // + list of materials
Deel 2 // Part 2
Deel 3 // Part 3
Deel 4 // Part 4
Deel 5 // Part 5

Speciale steken // Special stitches

Hierbij een lijst van steken die alleen voorkomen in dit deel van de CAL.
Find a list of special stitches below.

BOB (bobble/nop) 

(NL) Haak een cluster van 5 stokjes. Hiervoor haak je 5 stokjes niet helemaal af, met de laatste omslag haal je de draad door alle lussen op de naald.
(EN-US) Crochet 5 dc halfway completed, then yarnover again and pull yarn through all stitches on hook.

POP (popcorn)

(NL) Haak 5 stokjes in de volgende steek, neem je haaknaald uit de steek, steek deze in het 1e stokje dat je net hebt gemaakt én vervolgens weer door de lus aan het eind van het 5e stokje, en haal deze door.
(EN-US) Crochet 5 dc into the next stitch, take your hook out of the loop, insert hook into first dc and into the last loop again, and pull through.

Fleur de Lis Crafty Queens 4

Notities // Notes

Als er in het patroon “2st” staat, betekent dat 1st in elk van de volgende 2 steken. Als er in het patroon “2st in de volgende steek” staat, betekent het dat je 2st haakt in dezelfde steek, dus dat je meerdert.

If the pattern states “2dc”, it means to crochet 1dc for the next 2 stitches. If the pattern states “2dc in next st”, it means to crochet 2dc into the same stitch, increasing your stitch count.

Het Patroon // The Pattern

Start met kleurnummer 402 en een haaknaald van 3 mm.

 1. In een magische ring: 3l (telt als steek), 6st (7)
 2. Alleen in de voorste lussen: 3l (telt als steek), 1st in dezelfde steek, *2st in de volgende steek* tot eind (14)
 3. Wissel naar kleur 408, 3l (telt als steek), 1 st in dezelfde steek, *1st, 2st in de volgende steek* tot één na laatste steek, eindig met 1st. (21)
 4. Wissel naar kleur 406, alleen in de voorste lussen: 1l (telt niet als steek), 1v in elke steek (21)
 5. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 1hst in dezelfde steek, 2hst in de volgende steek, BOB, *1hst, 2hst in de volgende steek, BOB* herh. 5x, dan 1hst, 2hst in de volgende steek, 1hst (28)
 6. Wissel naar kleur 074, 4l (telt als steek). In deze rij haak je alle steken als reliëf, je gaat achter de steek langs: 2dst, 2dst in volgende steek, *3dst, 2dst in volgende steek* herh. tot eind (35) **aan het eind van deze rij zie je de oranje steken van de vorige toer als lussen op de voorkant liggen. Deze lussen zijn belangrijk voor de volgende rij**
 7. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 2hst, 2hst in de volgende steek, 2hst, *1ddst (driedubbelstokje) in de 2e lus na de volgende BOB van twee rijen geleden, 1hst, 2hst in de volgende steek, 1hst, 1ddst in dezelfde lus* herh 5x, dan: 2hst, 2hst in de volgende steek, 2hst (42)
 8. Wissel naar kleur 402, 1l (telt niet als steek), 7v, 1 steek overslaan, 7st in volgende steek, *1v tussen driedubbelstokjes, 1 steek overslaan, 7st in volgende steek, 2 steken overslaan* 1v in laatste driedubbelstokje, 6v. (18v + 5 schelpjes van 7st)
 9. Wissel naar kleur 404, 3l (telt als steek), 1st in dezelfde steek, 2st, 2st in de volgende steek, 2st, (2st – 1dst) in volgende steek, *1v in 4e st van schelp, (1dst, 3st, 1dst) in v* in totaal 4x, 1v in 4e steek van laatste schelp, (1dst, 2st) in volgende v, 2st, 2st in volgende steek, 2st, 2st in volgende steek (47)
 10. Wissel naar kleur 406, 3l (telt als een steek), 1st in dezelfde steek, *6rstkv (reliëfstokje vóór), 2rstkv in volgende steek* herh 6x, 3rstkv, 2st in lossenketting (55)
 11. Wissel naar kleur 408, 1l (telt niet als steek), 1v, *2 steken overslaan, (3st, 1l, 3st) in volgende steek, 2 steken overslaan, 1v* herhaal tot eind (64)
 12. Wissel naar kleur 074, 3l (telt als steek), (2st – 1dst) in dezelfde steek, 1v in lossenopening, *(2dst, 1st, 1l, 1st, 2dst) in v, 1v in lossenopening* herhaal tot één na laatste steek, (1dst , 3st) in laatste steek (65)
 13. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 1hst in dezelfde steek, 3hst, 2hst in volgende steek, 3hst, 1 POP met kleur 402 in lossenopening, sluit weer met kleur 414, draag kleur 402 vanaf hier mee. *3hst, 2hst in volgende steek, 3hst, POP* eindig met 3hst, 2hst in volgende steek, 3hst (81)
 14. Hecht het garen – kleur 408 – aan in de 2e losse van het begin van de vorige toer, dus aan de andere kant dan waar je net geëindigd bent. Haak 2l en vervolgens alleen in de achterste lussen: 5hst, 2hst in volgende steek, *8hst, 2hst in volgende steek* herh 8x, dan: 4hst. 

TIP: Als je knoopsgaten wilt haken, haak dan bij de 3e en 6e Popcorn tussen 2 halve stokjes in nog 5l. 

 1. Langs bovenzijde van de flap, haak met kleur 402 vasten verdeeld over deze zijde. Ik haakte er 53. Het stekenaantal is niet belangrijk voor de rest van het patroon. 
 2. Met dezelfde kleur, alleen in de voorste lus: 1v in elke steek
 3. 1hst in elke steek
 4. Wissel naar kleur 074, 1hst in elke steek, maar alleen in de állervoorste lus. Dit is het streepje wat ontstaat op de achterkant van een half stokje. 
 5. Wissel naar kleur 414, alleen in de achterste lus: 1hst in elke steek. 

Werk nu alle draadjes af, behalve de laatste oranje draad waar je een lang stuk van overlaat. Hiermee naai je de flap aan de tas vast. 

English version (US terminology) Start with colour number 402, using a 3 mm crochet hook.

 1. In a magic ring: ch3 (counts as a stitch), 6dc (7)
 2. Front loop only: ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *2dc in the next stitch* to end (14)
 3. Change to colour 408, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *1dc, 2dc in the next stitch* rep. until the last stitch, end with 1dc. (21)
 4. Change to colour 406, front loop only: ch1 (doesn’t count as a stitch), 1sc in every stitch (21)
 5. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 1hdc in the same stitch, 2hdc in the next stitch, BOB, *1hdc, 2hdc in the next stitch, BOB* rep. 5 times, then: 1hdc, 2hdc in the next stitch, 1hdc (28)
 6. Change to colour 074, ch4 (counts as a stitch). 2fptr (front post treble), 2fptr in the next stitch, *3fptr, 2fptr in the next stitch* rep. To end (35) **at the end of this row you’ll see the orange stitches from the previous row laying flat on the front of the work. These loops will be used in the next row **
 7. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 2hdc, 2hdc in the next stitch, 2hdc, *1ttr (triple treble) in the 2nd loop after the next BOB from two rows down, 1hdc, 2hdc in the next stitch, 1hdc, 1ttr in the same loop* rep. 5 times, then: 2hdc, 2hdc in the next stitch, 2hdc (42)
 8. Change to colour 402, ch1 (doesn’t count as a stitch), 7sc, skip 1 stitch, 7dc in the next stitch, *1sc between the 2 ttr, skip 1 stitch, 7st in the next stitch, skip 2 sts* 1sc in last ttr, 6sc. (18sc + 5 shells of 7st)
 9. Change to colour 404, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, 2dc, 2dc in the next stitch, 2dc, (2dc – 1tr) in the next stitch, *1sc in 4th st of next shell, (1tr, 3st, 1tr) in v* 4 times in total, 1sc in 4e stitch of last shell, (1tr, 2dc) in next sc, 2dc, 2dc in the next stitch, 2dc, 2dc in the next stitch (47)
 10. Change to colour 406, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *6fpdc, 2fpdc in the next stitch* rep. 6 times, 3fpdc, 2dc in ch st (55)
 11. Change to colour 408, ch1 (doesn’t count as a stitch), 1sc, *skip 2 sts, (3st, ch1, 3st) in the next stitch, skip 2 sts, 1sc* rep. to end (64)
 12. Change to colour 074, ch3 (counts as a stitch), (2dc – 1tr) in the same stitch, 1sc in chain space, *(2tr, 1dc, ch1, 1dc, 2tr) in sc, 1sc in chain space* rep to last stitch, (1tr , 3st) in last stitch (65)
 13. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 1hdc in the same stitch, 3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc, 1 POP with colour 402 in chain space, close the stitch with colour 414 again, carry colour 402 along. *3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc, POP* end with 3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc (81)
 14. Attach the yarn – colour 408 – to the 2nd ch of the beginning from the previous row. Ch2, then back loop only: 5hdc, 2hdc in the next stitch, *8hdc, 2hdc in the next stitch* rep. 8x, then: 4hdc. 

TIP: If you want to make button loops, ch 5 between 2hdc at the 3rd and 6th popcorn.

 1. Along the upper side of the flap, use colour 402 and crochet single crochets along this side, I made 53. The stitch count is not important for the rest of the pattern.
 2. With the same colour, front loop only: 1sc in every stitch
 3. 1hdc in every stitch
 4. Change to colour 074, 1hdc in every stitch, but only in the most front loop. This is the horizontal bar left by the hdc made during the last row.
 5. Change to colour 414, back loop only: 1hdc in every stitch. 

Weave in all ends except for the last one, use this thread to sew the flap to the bag. 

Fleur de Lis Crafty Queens
Fleur de Lis Crafty Queens 6

Je tas is klaar! Ik ga alvast een leuk stofje zoeken waarmee ik hem nog ga voeren, en jij? Ik wil jullie heel erg bedanken voor het volgen van deze CAL, wat vond ik het leuk dat er zoveel leuke reacties op kwamen! Als je ook een tas hebt gemaakt, deel er dan een foto van op de Ravelry pagina van dit patroon. 

Your bag is finished! I’m going to find some cute fabric to line it with, how about you? I want to thank you all so much for following this CAL, I had so many lovely comments! If you’ve made a bag with this pattern, I’d love to see it! Upload a picture to the Ravelry page of this pattern. 

Als je dit patroon leuk vond, volg me dan zeker op Bloglovin’ zodat je geen nieuwe blogs mist. Vind mijn vorige patronen op deze pagina

If you liked this pattern, please subscribe to my Bloglovin’ so you don’t miss any new blogposts. Find my previous patterns on this page. 

Previous post
My Last Dance on the Beach
Next post
Press "Pause"

5 Comments

 1. August 1, 2016 at 11:44 pm — Reply

  Wat is de tas gaaf geworden. Ik zou hem zeker voeren. Dat geeft de tas wat extra stevigheid, waardoor hij minder gaat uitzakken. Kijk eens bij Wolplein. Daat hebben ze zakvoeringen, waarvan er misschien een is te gebruiken voor jouw tas (http://www.wolplein.nl/accessoires/tashengsels/phildar-zakvoering-beige)
  Dank je voor het delen van de patronen.

  Groetjes, Margaret

 2. August 5, 2016 at 9:36 pm — Reply

  Wauw, het is echt een superleuke tas geworden!

 3. joke staal
  June 19, 2018 at 5:37 pm — Reply

  Door mijn handicap ben ik nu in de fase dat ik 95% van de tijd liggend moet doorbrengen.
  Natuurlijk laat ik me niet in een dip vallen en probeer daarom de tijd zo prettig mogelijk door te brengen.
  Nu ben ik het haken tegen gekomen en heb me een half jaartje geleden er op gestort. Door een deken, in blokken, te gaan haken die nu bijna af is.
  De tas is een echte uitdaging voor me om daar aan te beginnen.
  Nu kan ik alleen nog niet het patroon voor de schouderband vinden of kijk ik daar overheen?
  Waar kan ik de beschrijving vinden?

  Groetjes, Joke sk

 4. […] Deel 1 // Part 1  + materialen lijst // + list of materials Deel 2 // Part 2 Deel 3 // Part 3 Deel 4 // Part 4 Deel 6 // Part 6 […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
Select your currency
EUR Euro
SHARE

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL Part 6 – It’s finished!!