The PINK Sweater: FREE pattern!

The PINK Sweater: FREE pattern!

Hurray, the PINK sweater pattern is here! Inspired by Janelle Monáe’s song ‘PYNK’, this sweater is about female empowerment and feeling GOOD! I absolutely loved knitting this sweater, and I love wearing it even more!
This bottom-up, drop-shoulder sweater features a boxy shape, wide ¾ length sleeves with an i-cord bind-off and a folded neckline.
Please note that this is a bi-lingual pattern. The black text is the English version of the pattern while the grey text in italics is the Dutch version. You can choose to buy the printable English PDF (without Dutch) in my Ravelry Store or my own webshop.

Hoera, het patroon voor mijn roze trui, ook wel ‘the PINK sweater’, is er eindelijk!  Deze ‘statement’-trui is geinspireerd op het lied ‘PYNK’ door Janelle Monáe, een ode aan de vrouw en je GOED voelen! Ik heb zo’n plezier gehad tijdens het breien, en nóg meer plezier tijdens het dragen van deze trui!
Met zijn gevouwen boord en ‘punnik’-rand aan de mouwen kun je leuke nieuwe technieken leren!
Let op: dit patroon is twee-talig. De zwarte tekst is de Engelse versie en de grijze schuingedrukte tekst is de Nederlandse versie. Je kunt ook enkel de Nederlandse PDF (zonder Engels) kopen in mijn Ravelry shop of eigen webshop. Deze is ook gemakkelijk om te printen. 

Shop the PDF version here Purchase on Ravelry

You will need / Je hebt nodig

Recommended yarn / Aanbevolen garen:

Scheepjes Merino Soft Brush (50% Superwash Merino, 25% Micro, 25% Acrylic; 50g/105m)
Colourway Van Dyck 256 x 5(6;7;8;8;9) balls/bollen
meterage/aantal meters = 556(625; 703; 773; 843; 918)m

held together with / samen gebreid met:

Scheepjes Mohair Rhythm (70% Mohair, 30% Micro; 25g/200m)
Colourway Jitterbug 687 x 3(3;4;5;5;6) balls/ bollen
meterage/aantal meters = 534(600; 800; 872; 950; 1036)m

60cm long circular knitting needles in the following sizes:
6mm for the main body – or other size to obtain gauge (testers needle sizes varied between 6mm and 8mm)
5mm for the cuffs – or 1mm smaller than size needed for main body
Other materials:
Scissors
Darning needle

60 cm lange rondbreinaalden in de volgende maten:
6 mm – of andere maat waarmee je de juist stekenverhouding krijgt (dit varieerde voor de testers tussen 6 en 8 mm)
5 mm voor de boorden – of 1 mm kleiner dan maat waarmee je de juiste stekenverhouding krijgt
Overige materialen:
Schaar
Stopnaald

Where to get the yarn / Garen verkooppunten

You can get the yarn for this project at any Scheepjes yarn retailer. You can find Scheepjes retailers here, or consider shopping via affiliate links below.

Het garen voor dit project kun je vinden bij verkooppunten van Scheepjes garens. Je kunt hier alle Scheepjes verkooppunten vinden, of je kunt via de onderstaande affiliate links ook online bestellen. 

Wool Warehouse (worldwide from UK)

Caro’s Atelier (Benelux)

 

Gauge / Stekenverhouding

Unblocked gauge:
16 sts x 22 rows in stockinette with 6mm needles measures 10x10cm.
Blocked gauge:
15.5 sts x 20.5 rows in stockinette with 6mm needles measures 10x10cm.
Notes on gauge: if necessary, use different needle size to reach gauge.

 

Stekenverhouding vóór opspannen:
16 stn x 22 rijen in tricotsteek met 6 mm naalden meet 10 x 10 cm.
Stekenverhouding na opspannen:
15,5 stn x 20,5 rijen in tricotsteek met 6 mm naalden meet 10 x 10 cm.
Opmerking: Gebruik zo nodig een andere maat naald om de juiste stekenverhouding te krijgen.

 

Sizing / Maattabel

Used abbreviations / Gebruikte afkortingen


BO : bind off – On RS rows: k2, lift 1
st st over 2nd st, *k1, lift previous st over current st, repeat from * until you have bound off the number of sts specified in the pattern.Used abbreviations / Gebruikte afkortingen

On WS rows: same but p sts instead of k.
CO : cast on
k : knit
k2tog : knit 2 sts together through front loops
p : purl
sl : slip purlwise
ssk : slip slip knit – slip 2 sts knitwise, insert left needle back into sts and knit together through the back loop
st(s) : stitch(es)
rem : remaining
RS : right side
tbl: through back loop(s)
WS : wrong side

 

r : recht breien
2r.sbr : 2 stn recht samenbreien
av : averecht breien
afh : afhalen (op averechte manier)
2afh.1r : haal twee stn één voor één recht af, steek linkernaald van links naar rechts in de stn en brei ze recht samen
s/stn : steek/steken
GK : goede kant
AL: achterste lus
AK : achterkant

Stekenuitleg:

Afkanten – Op GK rijen: 2r, til 1e s over 2e s, *1r, til vorige s over huidige s, herhaal vanaf * tot je het aangegeven aantal stn hebt afgekant.
Op AK rijen: hetzelfde maar av i.p.v. r breien.

Pattern notes / Patroon opmerkingen

This pattern is for a bottom-up sweater knit flat. You will knit the front and the back, sew them together, and then knit the sleeves seamlessly from the armholes.

There are 2 sets of garment length measurements for this pattern: petite and “normal” (for lack of a better word). Garments knit to petite length measurement will be at waist-length for adults up to 1.60m, and will be cropped for taller adults. Garments knit to normal length measurements will be at waist-length for adults over 1.60m.

In the pattern I will refer to the two needle sizes as ‘smaller needle size’ and ‘bigger needle size’. It depends on your gauge whether you use the recommended needle size (see Materials).

 

Dit patroon is voor een trui die je in rijen van beneden naar boven breit. Je breit het voor- en achterpand apart, naait ze samen en breit de mouwen naadloos vanaf de armsgaten.

Er zijn twee verschillende lengtes beschikbaar in dit patroon, ‘normaal’ (bij gebrek aan een betere omschrijving) en petite. De petite lengte zal bij volwassenen tot 1.60m vallen op heuphoogte, en zal ‘cropped’ zijn voor grotere volwassenen. De ‘normale’ lengte zal op heuphoogte vallen voor volwassenen groter dan 1.60m.

In het patroon noem ik de twee verschillende maten naalden ‘kleinere naalden’ en ‘grotere naalden’. Het hangt van je stekenverhouding af of je de aanbevolen maat naalden gebruikt (zie hiervoor de Benodigdheden).

Stitch patterns / Steekpatronen

Stockinette stitch – st st: K all sts on RS rows, p all sts on WS rows.

1 by 1 ribbing – 1×1 rib:  *k1, p1* on RS rows, knit the knits and purl the purls on WS rows.

 

Tricotsteek – tr: Brei alle stn op GK rijen r, en alle stn op AK rijen av.

1×1 rib: *1r, 1av* op GK rijen, op AK rijen brei je de stn zoals je ze ziet: rechte stn r, en averechte stn av.

 

Instructions / Instructies

Instructions for different sizes are given as follows: 34(36; 38; 40; 42; 44) and occasionally also for petite sizes P34(36; 38; 40; 42; 44). See Pattern Notes for more info on petite sizes.

Instructies voor verschillende maten zijn als volgt weergegeven: 34(36; 38; 40; 42; 44) en soms ook voor petite maten P34(36; 38; 40; 42; 44). Zie Patroon Opmerkingen voor meer informatie over petite maten.

Front / Voorpand

Using smaller needle size, CO 66(74;82;90;98;106) sts with alternate cabled cast on – instruction video on my Youtube Channel (Dutch spoken but with English subtitles)

Work 5 rows in 1×1 rib

Switch to bigger needle size.

Work in st st until work measures 34.5(34.5; 34; 33.5; 33; 32.5)cm / 13.6(13.6; 13.4; 13.2; 13; 12.8)inches or P29.5(29.5; 29.5; 29; 28.5; 28)cm / P11.6(11.6; 11.6; 11.4; 11.2; 11)inches from CO (including rib).

For the following 2 rows, BO the first 2 sts. [62(70;78;86;94;102) sts]

Continue in st st.

At 47(48; 48.5; 49.5; 50; 50.5)cm / 18.5(18.9; 19.1; 19.5; 19.7; 19.9)inches or P42(43; 44; 45; 45.5; 46)cm / P16.5(16.9; 17.3; 17.7; 17.9; 18.1)inches, start neckline shaping.

 

Met kleinere naalden, zet 66(74;82;90;98;106) stn op met de “alternate cabled” opzettechniek – Nederlandse instructie video staat op my Youtube Kanaal New Leaf Podcast.

Brei 5 rijen in 1×1 rib

Wissel naar grotere naalden.

Brei in tr tot je werk 34,5(34,5; 34; 33,5; 33; 32,5) cm of P29,5(29,5; 29,5; 29; 28,5; 28) cm vanaf opzetrand meet (inclusief boord).

Voor de volgende 2 rijen kant je de eerste 2 stn af. [62(70;78;86;94;102) stn]

Ga verder in tr.

Bij 47(48; 48,5; 49,5; 50; 50,5) cm of P42(43; 44; 45; 45,5; 46) cm begin je met het vormgeven van de halslijn.

Neckline Shaping / Halslijn vormgeving

Notes

When starting to bind off stitches, please note that when the pattern says -for example- “k10, BO2”, you knit 10 sts, then knit 1 more stitch before starting the bind-off. These 10 sts need to remain on the needle before the bind off. When the pattern says “sl1, BO5”, the slipped stitch will be the first BO st.

After binding off the center stitches of the front during neckline shaping, the left and right shoulder are worked at the same time. You will need to attach another ball of each yarn to the second part.

Row 1 (RS) k27(30; 33; 36; 39; 42), BO8(10; 12; 14; 16; 18), k to end.

Row 2 (WS) p27(30; 33; 36; 39; 42), next needle: sl1, join yarn, BO5(5; 5; 5; 5; 6), p to end.

Row 3 k22(25; 28; 31; 34; 36), next needle: sl1, BO5(5; 5; 5; 5; 6), k to end.

Row 4 p22(25; 28; 31; 34; 36), next needle: sl1, BO2(3; 4; 4; 4; 4), p to end.

Row 5 k20(22; 24; 27; 30; 32), next needle: sl1, BO2(3; 4; 4; 4; 4), k to end.

Row 6 p20(22; 24; 27; 30; 32), next needle: sl1, BO2(2; 2; 3; 3; 3), p to end.

Row 7 k18(20; 22; 24; 27; 29), next needle: sl1, BO2(2; 2; 3; 3; 3), k to end.

Row 8 p18(20; 22; 24; 27; 29), next needle: sl1, BO1(1; 1; 1; 2; 2), p to end.

Row 9 k17(19; 21; 23; 25; 27), next needle: sl1, BO1(1; 1; 1; 2; 2), k to end.

Rows 10 & 12 p all sts

Rows 11 & 13 k all sts

Work in st st until work measures 53(54; 54.5; 55.5; 56; 56.5)cm / 20.8(21.2; 21.4; 21.8; 22; 22.2)inches or P48(49; 50; 51; 51.5; 52) cm / P18.9(19.3; 19.7; 20.1; 20.3; 20.5)inches from CO. It does not matter whether you end on a purl or knit row. Cut the yarn.

Put all rem sts on stitch holders/additional cable/scrap yarn.

Opmerkingen

Let bij het afkanten op, dat wanneer het patroon bijvoorbeeld “10r, 2 stn afkanten” zegt, dat je 10 stn r breit, en vervolgens nog 1 s breit voordat je begint met afkanten. Stel nu dat je géén extra s breit, dan neem je bij het afkanten 1 s weg van die 10 gebreide stn, en heb je nog maar 9 stn. Wanneer het patroon “1afh, 5 stn afkanten” zegt, dan hoef je geen extra s te breien.

Na de middelste stn van de halslijn afgekant te hebben, worden de linker- en rechterkant van de halslijn tegelijkertijd gebreid. Je zult een nieuwe bol van elk garen moeten aanhechten aan het tweede gedeelte.

Rij 1 (GK) 27(30; 33; 36; 39; 42)r, kant 8(10; 12; 14; 16; 18) stn af, brei alle resterende stn r.

Rij 2 (AK) 27(30; 33; 36; 39; 42)av, volgende naald: 1afh, hecht garen aan, kant 5(5; 5; 5; 5; 6) stn af, brei alle resterende stn av.

Rij 3 22(25; 28; 31; 34; 36)r, volgende naald: 1afh, kant 5(5; 5; 5; 5; 6) stn af, brei alle resterende stn r.

Rij 4 22(25; 28; 31; 34; 36)av, volgende naald: 1afh, kant 2(3; 4; 4; 4; 4) stn af, brei alle resterende stn av.

Rij 5 20(22; 24; 27; 30; 32)r, volgende naald: 1afh, kant 2(3; 4; 4; 4; 4) stn af, brei alle resterende stn r.

Rij 6 20(22; 24; 27; 30; 32)av, volgende naald: 1afh, kant 2(2; 2; 3; 3; 3) stn, brei alle resterende stn av.

Rij 7 18(20; 22; 24; 27; 29)r, volgende naald: 1afh, kant 2(2; 2; 3; 3; 3) stn af, brei alle resterende stn r.

Rij 8 18(20; 22; 24; 27; 29)av, volgende naald: 1afh, kant 1(1; 1; 1; 2; 2) s/stn af, brei alle resterende stn av.

Rij 9 17(19; 21; 23; 25; 27)r, volgende naald: 1afh, kant 1(1; 1; 1; 2; 2) s/stn af, brei alle resterende stn r.

Rijen 10 & 12 alle stn av

Rijen 11 & 13 alle stn r

Brei in tr tot je werk 53(54; 54,5; 55,5; 56; 56,5)cm of P48(49; 50; 51; 51,5; 52) cm vanaf de opzetrand meet. Het maakt niet uit of je op een rechte of averechte rij eindigt. Knip het garen af.

Zet alle resterende stn op stekenhouders/andere naald/restgaren.

 

Back / Achterpand

Using smaller needle size, CO 66(74;82;90;98; 106) sts with alternate cabled cast on.

Work 5 rows in 1×1 rib

Switch to bigger needle size.

Work in st st until work measures 34.5(34.5; 34; 33.5; 33; 32.5)cm / 13.6(13.6; 13.4; 13.2; 13; 12.8)inches or P29.5(29.5; 29.5; 29; 28.5; 28)cm / P11.6(11.6; 11.6; 11.4; 11.2; 11)inches from CO.

For the following 2 rows, BO the first 2 sts. [62(70;78;86;94;102) sts]

Work in st st until work measures 53(54; 54.5; 55.5; 56; 56.5)cm / 20.8(21.2; 21.4; 21.8; 22; 22.2)inches or P48(49; 50; 51; 51.5; 52) cm / P18.9(19.3; 19.7; 20.1; 20.3; 20.5)inches from CO. It does not matter whether you end on a purl or knit row. Cut the yarn.

Do not bind off yet.

 

Met kleinere naalden, zet 66(74;82;90;98; 106) stn op met de alternate cabled opzetmethode.

Brei 5 rijen in 1×1 rib.

Wissel naar grotere naalden.

Brei in tr tot je werk 34,5(34,5; 34; 33,5; 33; 32,5) cm of P29,5(29,5; 29,5; 29; 28,5; 28) cm vanaf opzetrand meet (inclusief boord).

Voor de volgende 2 rijen kant je de eerste 2 stn af. [62(70;78;86;94;102) stn]

Brei in tr tot je werk 53(54; 54,5; 55,5; 56; 56,5)cm of P48(49; 50; 51; 51,5; 52) cm vanaf de opzetrand meet. Het maakt niet uit of je eindigt op een rechte of averechte rij. Knip het garen af.

Kant nog niet af.

Shoulders / Schouders

Using bigger needle size, take both front + back piece, lay them together with WS facing outwards, and the back piece facing towards you. The front piece will still be on stitch holders. If you cannot knit directly from the stitch holders you have picked, make sure to transfer to a needle of the same size.

Both the front + back pieces should now be on needles and/or stitch holders you can knit from, and the tips are facing to the right. Then you take another needle of the same size to knit from the front + back needle simultaneously. You will need to attach a new thread of yarn.

Start the 3 needle bind off for the first set of shoulder sts:

Purl 1st st from back needle together with 1st st from front needle as if it were 1 st, do the same with the 2nd set of sts. Lift 1st st over 2nd st to bind off. Repeat until you’ve cast off all sts from 1st shoulder.

Purl across neck sts (only on needle with back piece!): p28(32; 36; 40; 44; 48).

Bind off the next set of shoulder sts in the same way.

PLEASE NOTE! After knitting the first set of sts for the 2nd shoulder together, don’t lift the previous st over the current one yet, or you will have cast off 1 st from the neck section. Instead, knit the 2nd set of sts together and then start binding off.

Cut yarn leaving a yarn tail you can use to sew up any gaps. Turn work inside out so that RS is facing outwards again.

Met grotere naalden, neem zowel het voor- als achterpand en leg ze op elkaar met de AK naar buiten gekeerd (GK naar elkaar toe). Het voorpand zal op de stekenhouders staan. Als je van deze stekenhouders niet direct kan breien, zet ze dan op een breinaald van dezelfde grootte.

Het voor- en achterpand staan nu op naalden en/of stekenhouders, en de punten van de naalden wijzen naar rechts. Nu neem je een derde naald van dezelfde grootte om van de twee naalden tegelijkertijd af te breien. Je zult opnieuw garen moeten aanhechten.

Begin de 3 naalden afkanttechniek voor de eerste set schouder stn:

Brei de 1e s van de achterste naald samen met de 1e s van de voorste naald averecht, alsof het maar 1 s is. Doe hetzelfde met de 2e set stn. Til dan de 1e s over de 2e s heen om af te kanten. Herhaal dit totdat alle stn van de 1e schouder zijn afgekant.

Brei de stn van de achterkant van de nek averecht (alleen op de naald met het achterpand!): 28(32; 36; 40; 44; 48)av.

Kant de stn van de tweede schouder op dezelfde manier af.

LET OP! Als je de eerste set stn voor de tweede schouder samen averecht hebt gebreid, til dan nog niet de vorige s over de huidige s heen, dan zou je namelijk 1 s van de nek stn afkanten. Brei dus eerst nog een set stn samen voordat je begint met afkanten.

Knip het garen af en laat een lengte over zodat je eventuele gaten nog kunt dichtnaaien. Keer je werk weer binnenstebuiten zodat nu de GK aan de buitenkant zit.

Neck ribbing / Nekboord

You will now only have the back neck sts live on the needle. Switch to smaller needles. Starting from 1 side of the neck sts, pick up sts all around the neckline. Every so often you can skip picking up a stitch so that the neckline won’t flare out.

Tip: Don’t pick up sts right at the edge of your knitting or it can leave a large gap.

After picking up sts, knit 1 round. If you have an uneven number of sts, make sure to decrease 1 st at one of the sides during this round by doing a k2tog. If you have an even number of sts you do not have to decrease.

Start 1×1 ribbing in the round, knit until you have approx. 7cm/2.7in. The ribbing will be folded flat and sewn together on the inside. Make sure to cast off very loosely. If you do not want a folded edge, knit only 3.5cm/1.4in before binding off. Cut the yarn.

To sew the ribbing to the inside, take some scrap yarn and sew the ribbing folded stitch by stitch. Please note, a RS knit stitch looks like a purl stitch on the WS. Be sure to do this very loosely so the neckline doesn’t get too tight.

 

Nu heb je enkel nog de nek stn op de naald staan. Wissel naar kleinere naalden. Begin vanaf een kant van de nek stn en pak stn op langs de gehele halslijn. Je kunt zo nu en dan een s overslaan, als je teveel stn hebt kan de boord naar buiten gaan staan.

Tip: pak voor de stn niet een draadje aan de rand op, anders creeër je misschien een gat.

Brei na het oppakken van de stn 1 toer recht. Als je een oneven aantal stn hebt, minder dan 1x door aan een van de zijkanten 2r.sbr te breien. Als je een even aantal stn hebt hoef je niet te minderen.

Begin met 1×1 rib in het rond te breien tot je een lengte hebt van ongeveer 7 cm. De boord zal dubbelgevouwen worden en aan de binnenkant vastgenaaid worden. Ben er daarom zeker van dat je héél losjes afkant, anders is de opening niet rekbaar genoeg. Als je geen gevouwen boord wilt, kun je 3,5 cm boord breien en dan afkanten. Knip het garen af.

Om de boord aan de binnenkant vast te naaien, neem je wat restgaren en naai je de boord steek voor steek vast aan de binnenkant. Let op, een GK rechte steek ziet er aan de AK averecht uit, en andersom. Naai heel losjes zodat de halsopening niet te strak wordt.

Finishing up body / Lijf afwerken

Lay body flat with RS facing outwards. Seam both sides together using mattress stitch until the point where you cast off sts for the armholes. Make sure not to use the st right at the edge in order to create a nice seam. Seam allowance (2sts per edge per side) is calculated into the finished measurements.

Notes on mattress stitch on stockinette:

Use the horizontal bars between 2 columns of stitches. Pick up 1 bar from the right side, then pick up the corresponding bar on the left side. Repeat these instructions, threading your yarn through the stitches loosely so you can see the stitches better. Every 5cm/2 inches or so, pull on the yarn so that the two sides come together like two halves of a zipper. Don’t pull too tightly or the fabric will pucker.

Either weave in ends now or you can leave them and use them for sewing up any gaps at the armhole later.

 

Leg het lijf plat met GK naar buiten. Naai de zijkanten samen met matrassteek tot het punt waar je stn hebt afgekant voor de armsgaten. Gebruik voor de matrassteek niet de uiterste steek aan de zijkant, maar die daarnaast, zo krijg je een rechtere lijn. Voor de afgewerkte omtrek van de trui zijn er 2 stn per zijkant al in de zijnaad berekend, je hoeft niet bang te zijn dat de trui te strak wordt hierdoor.

Opmerkingen over de matrassteek op tricotsteek:

Gebruik de horizontale ‘streepjes’ tussen twee kolommen stn in. Pak 1 streepje aan de rechterkant op, pak dan het corresponderende streepje aan de linkerkant op. Herhaal deze instructies maar doe het losjes zodat je beter kan zien wat je op moet pakken. Na ongeveer 5 cm kun je steeds aan het garen trekken (voorzichtig) en je zult zien dat de linker- en rechterkant in elkaar ‘ritsen’ als het ware. Trek niet te strak, anders gaat het golven.

Je kunt of nu de draadjes wegwerken of je kunt ze even laten zitten, dan kun je er nog eventuele gaatjes mee dichtnaaien bij de armsgaten.

Sleeves / Mouwen

Note: the sleeves as in the pattern are ¾ length sleeves, you can knit the sleeves longer if you wish. It is mentioned in the pattern where you can add some length.

After seaming, pick up 62(64; 68; 72; 76; 80) sts around the armhole.

TIP: use the smaller needle size to pick up the sts and knit the first round, this way the seam will be sturdier and will look neater. After the first round you can switch back to the bigger needle size.

Continue to knit in the round until sleeve measures:

2cm/0.8in from pick up: k1, ssk, k until 3 sts left, k2tog, k1.

4.5cm/1.8in from pick up: k1, ssk, k until 3 sts left, k2tog, k1.

13cm/5.1in from pick up: k1, ssk, k until 3 sts left, k2tog, k1.

17cm/6.7in from pick up: k1, ssk, k until 3 sts left, k2tog, k1.

NOTE: These minimal decreases will give your sleeve a straight shape. If you would like a more tapered sleeve, you could decrease further in the same manner, every 5cm/2in.

Knit until sleeve measures 3cm/1.2in before desired length (for recommended length see sizing table), switch to smaller needle size. K 3 rounds.

Dec round: k2, k2tog. Repeat this until the end of the round.

I-cord bind off: CO 3 extra sts using cable cast on. Then: *k2, k2tog tbl. Put all sts from right needle back on left needle, repeat from * until end of round. You will have 3 sts left on your needle. Cut the yarn.

Take a darning needle and sew the rem 3 sts to the beginning of the I-cord bind off.

Let op: de mouwen zoals in het patroon zijn driekwart lengte, maar je kunt de mouwen langer maken als je dat wilt. In het patroon wordt vermeld wanneer je lengte kunt toevoegen.

Pak na het samen naaien 62(64; 68; 72; 76; 80) stn op rond het armsgat.

TIP: gebruik kleinere naalden om de stn op te pakken en de eerste toer te breien, zo zal de naad steviger zijn en ziet het er netter uit. Na de eerste toer kun je weer wisselen naar de grotere naalden.

Ga door met in het rond recht te breien, op de volgende lengtes minder je 2 stn per toer:

2 cm vanaf naad: 1r, 2afh.1r, k tot 3 stn over zijn, 2r.sbr, 1r.

4,5 cm vanaf naad: 1r, 2afh.1r, k tot 3 stn over zijn, 2r.sbr, 1r.

13 cm vanaf naad: 1r, 2afh.1r, k tot 3 stn over zijn, 2r.sbr, 1r.

17 cm vanaf naad: 1r, 2afh.1r, k tot 3 stn over zijn, 2r.sbr, 1r.

LET OP: Deze minderingen zorgen voor een rechte vorm van de mouw. Als je graag wilt dat de mouw wat smaller toe loopt, dan kun je nog verder minderen, elke 5 cm.

Brei tot de mouw 3 cm korter is dan de gewenste lengte (voor aanbevolen lengte zie maattabel), wissel naar kleinere naalden. Brei 3 toeren recht. 

Minder toer: 2r, 2r.sbr. Herhaal dit tot het einde van de toer.

Punnik afkanttechniek: Zet 3 extra stn op met de gebreide opzetmethode. Dan: *2r, 2r.sbr AL. Zet alle stn van de rechternaald terug op de linkernaald, herhaal vanaf * tot einde toer. Je zult nog 3 stn over hebben op de naald. Knip het garen af.

Neem de maasnaald en naai de resterende 3 stn vast aan het begin van de toer.

Finishing / Afwerking

Weave in all ends and block to measurements. TIP: Trim the ends after blocking, this will ensure that no ends peek out after blocking.

Werk alle draadjes weg en span lichtjes op naar afmetingen. TIP: knip de eindjes pas af ná het opspannen, zo blijven ze beter op hun plek.

 

Congratulations!! Your PINK sweater is finished 😀 Share your sweater with #thepinksweater on social media.

Gefeliciteerd!! Je ‘PINK’ trui is nu af! Deel je trui op social media met #thepinksweater.

Shop more patterns here Shop andere patronen hier

Previous post
The Pink Sweater : Reveal!
Next post
Simy's Year of Mandalas - June

2 Comments

  1. […] FREE sweater knitting pattern […]

  2. […] beautiful, and we were to surprised to see snow! I remember this was just after finishing my Pink Sweater (free pattern), and seeing a field with sheep on the side of the road was the perfect photo […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
Select your currency
GBP Pound sterling
EUR Euro
SHARE

The PINK Sweater: FREE pattern!