Rustic Lace Square Shawl Pattern

Rustic Lace Square Shawl Pattern

Rustic Lace Square Shawl – Crochet Pattern

Please find the crochet pattern for this beautiful shawl below! It uses the very popular Rustic Lace Square, originally designed by an Argentinian designer. I modified the square into a triangle to make this shawl shape, and the border is my own design. Click here to read more about the origin of the pattern. Please note that the pattern is in English AND in Dutch, there will be some difference in text colour to help you distinguish.

Vind het haakpatroon voor deze mooie omslagdoek hieronder! Het gebruikt het populaire Rustic Lace Square, origineel ontworpen door een Argentijnse ontwerpster. Ik heb het patroon aangepast zodat je er ook een driehoek mee kan haken, en de shawl rand is mijn eigen ontwerp. Klik hier om meer te lezen over de origine van het ontwerp. Let op dat dit patroon in het Nederlands EN in het Engels er staat, de tekst verschilt wat in kleur om te helpen onderscheiden.

Shop the PDF here in my webshop Purchase on Ravelry

Materials | Materialen

The recommended yarn is Scheepjes Woolly Whirl or Scheepjes Whirl. The original shawl uses Scheepjes Woolly Whirl with 478 Creme Anglaise colour. The recommended hook size is 3.5mm. Shop this yarn at Wool Warehouse (affiliate link).

Het aanbevolen garen voor deze omslagdoek is Scheepjes Whirl of Woolly Whirl. De originele omslagdoek gebruikt Scheepjes Woolly Whirl in de kleur 478 Creme Anglaise. De aanbevolen maat haaknaald is 3,5mm. Koop het garen bij Caro’s Atelier (affiliate link).

Measurements | Afmetingen

The shawl including border measures 195cm at the longest side and 91cm deep down the middle. Use a smaller/larger hook to get a smaller/larger shawl.

Deze omslagdoek inclusief rand meet 195cm langs de langste zijde en 91cm diep in het midden. Gebruik een kleinere/grotere naald om een kleinere/grotere omslagdoek te krijgen.

Notes | Notities

The Rustic Lace Square Shawl is made up of crochet squares and triangles. You can join them together as you go, instructions are included. The border is added afterwards. The pattern includes a schematic for the order in which you make the motifs, so the colours of the gradient yarn cake are nicely spread out.

De Rustic Lace Square Shawl bestaat uit vierkanten en driehoeken. Je kunt ze direct aan elkaar haken, instructies hiervoor vind je ook in het patroon. De rand haak je op het laatst. Hieronder vind je een schema voor de volgorde van de blokken, zodat de kleuren in het verloopgaren mooi verdeeld worden.

Abbreviations | Afkortingen

 

Gauge | Stekenverhouding

A square motif measures 21x21cm, a triangle motif measures 32cm at the longest side.

Een vierkant meet 21×21 cm, en een driehoek meet 32 cm langs de langste zijde.

Schematic | Schema

In this pattern we use both ends of the Scheepjes Whirl yarncake, so you can make two-toned crochet blocks. You use the one end up until the start of Round 5, and use the other end to finish the block.

In dit patroon gebruiken we beide uiteinden van de Scheepjes Whirl afwisselend, zodat je de blokken tweekleurig kunt maken. Tot en met het begin van Toer 5 haak je met de ene draad, daarna wissel je naar de andere draad en maak je het blok af.

O = start with outer thread, continue with inner thread
X = start with inner thread, continue with outer thread
The schematic shows that piece 1 is a square, and piece 2 is a triangle. Piece 7 is adjacent to piece 1, and is the first piece you can join-as-you-go with the instructions mentioned further below.

O = begin met de buitenste draad, daarna binnenste draad
X = begin met de binnenste draad, daarna buitenste draad
In het schema zie je dat blok 1 een vierkant is, en blok 2 een driehoek. Blok 7 grenst aan Blok 1, en is dus het eerste blok wat je volgens de bijgevoegde instructies aan elkaar kunt haken.

Pattern | Patroon

Written Version EN – Charts down below

PLEASE NOTE: The schematic above shows which yarn end to start with for each block.

Square

Round 1. Start with a magic ring. ch5 (counts as 1dc+ch2), *1dc, ch2, rep from * 6x, ss in 3rd ch of start round. (8dc)

Round 2. Ch3 (counts as 1dc throughout), *3dc in ch2-sp, 1dc in dc, rep from * 6x, 3dc in last ch2-sp, ss in 3rd ch of start round. (32 dc)

Round 3. Ch3, *1dc, 1dc, 1dc, (1dc – ch3 – 1dc in next st), rep from * 6x, then: 1dc, 1dc, 1dc, 1dc in ss prev round, ch3, ss in 3rd ch of start round. (40 dc)

Round 4. Ch3, crochet next 4 dc tog, *ch3, (1dc – ch3 – 1dc in ch3-sp), ch3, crochet next 5 dc tog*, rep from * 6x. Then: ch3, (1dc – ch3 – 1dc in ch3-sp), ch3, ss in 3rd ch of start round. (8 groups of 5 dc, 8 “V”-sts)

Round 5. Ss in each of 3 ch, ss in 1st dc. Change to other yarn end now.

Continue with new colour: ch3, (4dc – ch3 – 5dc in ch3-sp), *ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x2, ch3, (5dc – ch3 – 5dc in ch3-sp), rep from * 2x, then: ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x2, ch3, ss in 3rd ch of start round. (8 groups of 5 dc, 8 V-sts)

Round 6. ch3, crochet next 4 dc tog, ch3, 5dc in ch3-sp, *ch3, crochet next 5 dc tog, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x3, ch3, crochet next 5 dc tog, ch3, 5 dc in ch3-sp, ch3, crochet next 5 dc tog, rep from * 2x, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x3, ch3, ss in 3rd ch of start round. (12 groups of 5 dc, 12 V-sts)

Round 7. Ss in each of next 3 ch, ch3, crochet next 4 dc tog, *ch8, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x4, ch8, crochet next 5 dc tog, rep from * 2x, ch8, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x4, ch8, ss in 3rd ch of start round. (4 groups of 5 dc, 16 V-sts)

Round 8. ch5 (counts as dtr) *ch8, 1sc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x5, ch3, 1sc in ch8-sp, ch8, 1dtr in top 5 dc-cluster, rep from * 2x,  ch8, 1sc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x5, ch3, 1sc in ch8-sp, ch8, ss in 5th ch of start round. (4 dtr, 8 sc, 20 V-sts)

Round 9. ch3, *ch8, 10dc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x6, ch3, 10dc in ch8-sp, rep from * 3x, crochet 9dc instead of last 10dc, ss in 3rd ch of start round. (80 dc, 24 V-sts)

Triangle

Turn at the end of every row.

Row 1. Start with a magic ring. ch5 (counts as 1dc+ch2), *1dc, ch2, rep from * 2x, 1dc. (5dc)

Row 2. Ch3 (counts as 1dc throughout), *3dc in ch2-sp, 1dc in dc, rep from * 3x, crochet last dc in 3rd ch of prev row. (17 dc)

Row 3. Ch5, 1dc in last dc of prev row, *1dc, 1dc, 1dc, (1dc – ch3 – 1dc in next st), rep from * 2x, then: 1dc, 1dc, 1dc, 1dc in 3rd ch prev row, ch2, 1dc in 3rd ch prev row. (22 dc)

Row 4. Ch5, 1dc in last dc of prev row, ch3, crochet next 4 dc tog, *ch3, (1dc – ch3 – 1dc in ch3-sp), ch3, crochet next 5 dc tog, rep from * 2x. Then: ch3, (1dc – ch2 – 1dc in ch-sp of prev row. (4 groups of 5 dc, 5 V-sts)

Change to other yarn end now.

Row 5. Ch6, 5dc in ch-sp prev row, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x2, ch3, (5dc – ch3 – 5dc in ch3-sp), ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x2, ch3, 5dc in ch-sp of start prev row, ch2, 1tr in same ch-sp. (4 groups of 5 dc, 2tr, 4 V-sts)

Row 6. Ch3, 2dc in tr prev row, ch3, crochet next 5 dc tog, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x3, ch3, crochet next 5 dc tog, ch3, 5 dc in ch3-sp, ch3, crochet next 5 dc tog, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x3, ch3, crochet next 5 dc tog, ch3, 3dc in 4th ch of start prev row. (5 groups of 5 dc, 2 groups of 3 dc, 6 V-sts)

Row 7. Ch3, 1dc in each of next 2 dc, ch8, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x4, ch8, crochet next 5 dc tog, ch8, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x4, ch8, crochet last 3dc tog. (2 groups of 3 dc, 1 group of 5 dc, 8 V-sts)

Row 8. Ch5 (counts as dtr) ch8, 1sc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x5, ch3, 1sc in ch8-sp, ch8, 1dtr in top 5 dc-cluster, ch8, 1sc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x5, ch3, 1sc in ch8-sp, ch8, 1dtr in 3rd ch of start prev row. (3 dtr, 4 sc, 10 V-sts)

Row 9. ch3, ch8, 10dc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x6, ch3, 10dc in ch8-sp, ch8, 10dc in ch8-sp, ch3, (1dc – ch2 – 1dc in next dc) x6, ch3, 10dc in ch8-sp, ch8, ch3, ss in 5th ch of start prev row. (40 dc, 12 V-sts)

Geschreven Versie NL – Schema verder naar onder

LET OP: In de tekening hierboven staat met welke draad je moet beginnen voor elk blok.

Vierkant

Toer 1. Begin met een magische ring. 5l (telt als 1st+2l), *1st, 2l, herh vanaf * 6x, hv in 3e l begin toer. (8 st)

Toer 2. 3l (telt hier en verder als 1st), *3st in 2l-open, 1st in st, herh vanaf * 6x, 3st in laatste 2l-open, hv in 3e l begin toer. (32 st)

Toer 3. 3l, *1st, 1st, 1st, (1st – 3l – 1st in volg s), herh vanaf * 6x, dan: 1st, 1st, 1st, 1st in hv vorige toer, 3l, hv in 3e l begin toer. (40 st)

Toer 4. 3l, haak de volg 4 st samen, *3l, (1st – 3l – 1st in 3l-open), 3l, haak de volg 5 st samen, herh vanaf * 6x. Dan: 3l, (1st – 3l – 1st in 3l-open), 3l, hv in 3e l begin toer. (8 groepjes van 5 st, 8 “V”-stn)

Toer 5. Hv in elke van de 3 l, hv in 1e st. Wissel nu naar de andere draad.

Ga verder met de nieuwe kleur: 3l, (4st – 3l – 5st in 3l-open), *3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x2, 3l, (5st – 3l – 5st in 3l-open), herh vanaf * 2x, dan: 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x2, 3l, hv in 3e l begin toer. (8 groepjes van 5 st, 8 V-stn)

Toer 6. 3l, haak volg 4 st samen, 3l, 5st in 3l-open, *3l, haak volg 5 st samen, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x3, 3l, haak de volg 5 st samen, 3l, 5 st in 3l-open, 3l, volg 5 st samen haken, herh vanaf * 2x, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x3, 3l, hv in 3e l begin toer. (12 groepjes van 5 st, 12 V-stn)

Toer 7. Hv in elk van de volg 3 l, 3l, haak de volg 4 st samen, *8l, (1st – 2l – 1st in volg st) x4, 8l, haak de volg 5 st samen, herh vanaf * 2x, 8l, (1st – 2l – 1st in volg st) x4, 8l, hv in 3e l begin toer. (4 groepjes van 5 st, 16 V-stn)

Toer 8. 5l (telt als ddst) *8l, 1v in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x5, 3l, 1v in 8l-open, 8l, 1ddst in top 5 samengehaakte st, herh vanaf * 2x,  8l, 1v in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x5, 3l, 1v in 8l-open, 8l, hv in 5e l begin toer. (4 ddst, 8 v, 20 V-stn)

Toer 9. 3l, *8l, 10st in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x6, 3l, 10st in 8l-open, herh vanaf * 3x, maar haak i.p.v. laatste 10st maar 9st, hv in 3e l begin toer. (80 st, 24 V-stn)

Driehoek

Keer op het eind van elke rij.

Rij 1. Begin met een magische ring. 5l, *1st 2l, herh vanaf * nog 2 keer, 1st. (5 st)

Rij 2. 3l (telt hier en verder als 1st),  *3st in 2l-open, 1st in st, herh vanaf * 3x, haak laatste st in 3e l van de vorige rij. (17 st)

Rij 3. 5l, 1st in laatste st van vorige rij, *1st, 1st, 1st, (1st – 3l – 1st in volg s), herh vanaf * 2x, dan: 1st, 1st, 1st, 1st in 3e l vorige rij, 2l, 1st in 3e l vorige rij. (22 st)

Rij 4. 5l, 1st in het laatste st van de vorige rij, 3l, haak de volg 4 st samen, *3l, (1st – 3l – 1st in 3l-open), 3l, haak de volg 5 st samen, herh vanaf * 2x. Dan: 3l, (1st – 2l – 1st in l-open van de vorige rij. (4 groepjes van 5 st, 5 V-stn)

Wissel nu naar de andere draad.

Rij 5. 6l, 5st in l-open vorige rij, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x2, 3l, (5st – 3l – 5st in 3l-open), 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x2, 3l, 5st in l-open begin vorige rij, 2l, 1dst in dezelfde l-open.
(4 groepjes van 5 st, 2 dst, 4 V-stn)

Rij 6. 3l, 2st in dst vorige rij, 3l, haak volg 5 st samen, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x3, 3l, haak de volg 5 st samen, 3l, 5 st in 3l-open, 3l, volg 5 st samen haken, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x3, 3l, haak volg 5 st samen, 3l, 3st in 4e l begin vorige rij. (5 groepjes van 5 st, 2 groepjes van 3 st, 6 V-stn)

Rij 7. 3l, 1st op elk van de volg 2 st, 8l, (1st – 2l – 1st in volg st) x4, 8l, haak de volg 5 st samen, 8l, (1st – 2l – 1st in volg st) x4, 8l, haak laatste 3st samen. (2 groepjes van 3 st, 1 groep van 5 st, 8 V-stn)

Rij 8. 5l (telt als ddst) 8l, 1v in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x5, 3l, 1v in 8l-open, 8l, 1ddst in top 5 samengehaakte st,  8l, 1v in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x5, 3l, 1v in 8l-open, 8l, 1ddst in 3e l begin vorige rij. (3 ddst, 4 v, 10 V-stn)

Rij 9. 3l, 8l, 10st in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x6, 3l, 10st in 8l-open, 8l, 10st in 8l-open, 3l, (1st – 2l – 1st in volg st) x6, 3l, 10st in 8l-open,8l, 3l, hv in 5e l begin vorige rij.
(40 st, 12 V-stn)

Joining | Aan elkaar maken

English

To join pieces together, the last round or row is changed to include several slip stitches. With these slip stitches, you crochet into the adjacent piece.
Please note: the two pieces should line up, and the slip stitch should go in the corresponding chain space on the adjacent piece. Please also see the photo above.

Extra abbreviation
Ss^ = slip stitch to an adjacent piece

Variation Round 9 – For each side where the current piece needs to be joined to another piece: ch4, ss^, ch4, 3dc, ss^, 3dc, ss^, 4dc, ch1, ss^, ch1, (1dc – ch1 – ss^ – 1dc in next dc) x6, ch1, ss^, ch1, 4dc, ss^, 3dc, ss^, 3dc.

For all sides where the current piece does NOT have to be joined, work the round/row as normally.
For squares, add “ch3” to the beginning of the round, and add “ss to 3rd ch st of round” to the end.
For triangles, add “ch3” to the beginning of the row, and to the end add – in case of joining – “ch4, ss^, ch4, ch3, ss to 5th ch of start prev row”.

If you find this method of joining difficult, you are free to choose another method such as sewing or crocheting the pieces together after finishing them all.

Nederlands

Om blokken samen te haken zijn er halve vasten toegevoegd in de laatste toer/rij. Met deze halve vasten haak je het huidige blok samen met een aangrenzend blok.
Let op: de twee blokken moeten correct tegenover elkaar liggen, de halve vaste haak je in de corresponderende lossenopening van het aangrenzende blok. Zie daarvoor ook de foto hierboven.

Extra afkorting:
Hv^ = halve vaste in een aangrenzend blok

Variatie Toer 9 – Voor elke zijde waarbij het huidige blok aan een ander blok moet worden gehaakt: 4l, hv^, 4l, 3st, hv^, 3st, hv^, 4st, 1l, hv^, 1l, (1st – 1l – hv^ – 1st in volg st) x6, 1l, hv^, 1l, 4st, hv^, 3st, hv^, 3st.

Voor alle zijdes waar het huidige blok NIET aangehecht hoeft te worden, haak je de toer/rij zoals normaal.
Voor vierkanten voeg je “3l” toe aan het begin van de toer, en aan het eind “hv in 3e l van toer”.
Voor driehoeken voeg je “3l” toe aan het begin van de rij, en aan het eind – als dit aangehecht moet worden – “4l, hv^, 4l, 3l, hv in 5e l van begin vorige rij”.

Als je het lastig vindt om de blokken zo aan elkaar te zetten, kun je natuurlijk ook voor een andere manier kiezen, zoals achteraf aan elkaar naaien of haken.

Border | Rand

English

The shawl will have a border alongside the two diagonal sides of the bottom of the shawl. See the photo on the previous page. Lay the shawl in front of you, RS up and the middle point facing away from you. Start in the righthand corner.

Please note: the border pattern is written only and does not appear in the charts.

Extra abbreviation:
picot – ch5, ss in last s to close picot

Row 1 (RS). *2sc in ch8-sp, ch4, skip 4 dc, 1sc in each of next 3 dc, ch4, skip 3 dc and 3 ch, 3dc in next dc (1st dc of V-st), 3dc between current V-st and 2nd V-st, repeat this so you crochet 3dc in between each set of V-sts, 3dc in 2nd dc of last V-st, ch4, skip 3 ch and 3 dc, 1sc in each of next 3 dc, ch4, 2sc in ch8-sp, ch1, rep from *

At the middle point, crochet the “2sc, ch1, 2sc” into the same ch8-sp instead of divided over two ch8-sps. End at the left corner of the shawl with 2sc in the last ch8-sp, skip the last ‘ch1’ from the repeat.

Row 2 (WS). Turn, *ch5, 1sc in ch4-sp, ch5, 1sc in middle sc of 3 sc, ch5, 1sc in ch4-sp, (ch5, 1sc between 3dc-groups) 5x, ch5, 1sc in ch4-sp, ch5, 1sc in middle sc of 3 sc, ch5, 1sc in ch4-sp, ch5, 1sc in ch1-sp in between 2sc-groups, rep from *.

At the middle point you end one repeat, then make 1 picot, and start next repeat. End at the righthand corner with “ch3, 1dc in 2nd sc” (counts as ch5-sp) instead of last “ch5, 1sc” of repeat.

Row 3. Turn, ch4, picot, *4tr in each ch5-sp, rep from *. At the middle: (3dc, ch1, picot, ch1, 3dc) in picot. At the end: “4tr in last ch5-sp, picot, 1tr in last sc. Travel to top picot with 3ss, 1sc in top picot.”

Row 4. Turn, picot, *ch5, 1sc between 4tr-groups, rep from *. Middle: “ch5, 1sc in picot, picot, ch5, 1sc between 3dc and 4tr”. End: “1sc in top picot, picot, travel to top picot with 3ss, 1sc in top picot.”

Row 5. Turn, picot, ch2, *(2dc, ch2, 2dc) in each ch5-sp, rep from *. Middle: 3x picot in picot. End: add after repeat: “ch2, 1sc in picot, picot”.

Nederlands

Langs de twee schuine zijdes van de onderkant van de omslagdoek komt een rand. Zie ook de foto op de vorige pagina. Leg de omslagdoek voor je, GK naar boven, middelste punt van je af. Start nu in de rechterpunt.

Let op: het patroon van de rand is alleen geschreven en komt niet in het schema voor.

Extra afkorting:
picot – 5l, hv in vorige s om picot te sluiten

Rij 1 (GK). *2v in de 8l, 4l, 4st overslaan, 1v in elk van de volg 3 st, 4l, 3st en 3l overslaan, 3st in volg st (1e st van V-s), 3st tussen huidige V-s en V-s daarna, herhaal dit zodat je tussen elke set V-stn een groepje van 3st hebt, 3st in 2e st laatste V-s, 4l, 3l en 3st overslaan, 1v in elk van de volg 3 st, 4l, 2v in 8l, 1l, herh vanaf *.

Als je bij de middelste punt komt, haak je de “2v, 1l, 2v” in dezelfde 8l-open, in plaats van verdeeld over 2 8l-open. Eindig bij de linkerpunt met 2v in de laatste 8l-open, sla de laatste ‘1l’ van de herhaling over.

Rij 2 (AK). Keer, *5l, 1v in 4l, 5l, 1v in middelste van 3 v, 5l, 1v in 4l, (5l, 1v tussen 3st-groepjes) 5x, 5l, 1v in 4l, 5l, 1v in middelste van 3 v, 5l, 1v in 4l, 5l, 1v in 1l tussen groepjes van 2v, herh vanaf *.

Bij de middelste punt eindig je met een herhaling, haak 1 picot, en begin met de volg herhaling. Eindig bij de rechterpunt met: “3l, 1st in 2e v” (telt als 5l-open) in plaats van de laatste “5l, 1v” van de herhaling.

Rij 3. Keer, 4l, picot, *4dst in elke 5l-open, herh vanaf *. Bij het midden: (3st, 1l, picot, 1l, 3st) in picot. Bij het eind: “4dst in laatste 5l-open, picot, 1dst in laatste v. Haak met 3hv omhoog naar top picot, 1v in top picot.”

Rij 4. Keer, picot, *5l, 1v tussen 2 groepjes 4dst, herh vanaf *. Midden: “5l, 1v in picot, picot, 5l, 1v tussen 3st en 4dst.” Eind: “1v in top picot, picot, haak met 3hv omhoog naar top picot, 1v in top picot.”

Rij 5. Keer, picot, 2l, *(2st, 2l, 2st) in elke 5l-open, herh vanaf *. Midden: 3x picot in picot. Eind: voeg na herhaling toe: “2l, 1v in picot, picot”.

Finishing | Afwerking

Wash your shawl and block to measurements, weave in all ends. Share your shawl with the world by creating a project page on Ravelry and tagging pictures on Instagram with #RusticLaceSquareShawl and #NewLeafDesigns.
If you have any questions regarding the pattern you can ask them in my Facebook group, and of course this is also a great place to share your pictures!

Was je shawl en span deze op naar afmetingen. Werk alle eindjes weg. Deel je shawl met de wereld door een projectpagina op Ravelry te maken en ze op Instagram te taggen met #RusticLaceSquareShawl en #NewLeafDesigns.
Als je vragen hebt over het patroon dan kun je deze stellen in mijn Facebook groep, en natuurlijk mag je hier ook je foto’s delen!

Charts | Schema’s

Prefer an easy printable? Shop the PDF version here:
Liever een gemakkelijk te printen versie? Koop de PDF hier:

Shop the PDF here in my webshop Purchase on Ravelry

Support me by sharing with friends!
Previous post
New Shawl pattern coming soon
Next post
What to make with Scheepjes Whirl?

7 Comments

  1. August 8, 2022 at 2:35 pm — Reply

    […] Find the pattern here Vind het patroon hier […]

  2. […] Find the pattern here Vind het patroon hier […]

  3. […] Find the pattern here Vind het patroon hier […]

  4. […] Find the pattern here Vind het patroon hier […]

  5. […] Find the pattern for this square here Vind het patroon voor dit vierkantje hier […]

  6. […] Vind het patroon voor de shawl hier […]

  7. […] cake for this design, and I used Woolly Whirl 478 Creme Anglais Centre. You can get the pattern for free on my website, or you can get the paid PDF. The PDFs are ad-free, printer friendly and there’s a separate PDF […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
SHARE

Rustic Lace Square Shawl Pattern