Momo Pet Bed Pattern

Momo Pet Bed Pattern

It’s World Animal Day, hurray! If you’re searching for a nice handmade gift for your pet, look no further! This pet bed is the perfect gift. Of course we treat our little Momo like a princess every day, but we don’t often buy new things for her. It’s a funny thing with cats, they always seem to prefer a cardboard box to the most luxury pet stuff! Anyhoo, I decided to take a gamble and make a pet bed for her, and today I’m sharing the pattern with you. It’s very easy, although you will benefit from some crochet experience. This pet bed is 60cm wide and you can make it even bigger if you want, so it’s surely not just for cats. And if you don’t have any little critters to make this for, consider making it as a floor cushion for your kids or for yourself. It’s super comfy to sit on, or to have on your couch as an extra pillow or even as an armrest. Whichever way you use it, please do still share it with #MomoPetBed on Instagram so that I can see your lovely makes. Happy crocheting!

Hoera voor Wereld Dierendag! Als je nog iets leuks wilt maken voor je huisdier hoef je niet ver meer te zoeken, dit dierenkussen is het perfecte cadeau! Ook al zijn we elke dag lief voor ons prinsesje Momo, we kopen niet vaak nieuwe spullen voor haar. Het is wat met katten, je kunt de meest luxe speeltjes kopen en ze vinden de doos nog het meest interessant. Hoe dan ook, ik dacht: ik maak wat voor haar! Vandaag deel ik het patroon voor dit leuke dierenkussen met jullie. Het is heel gemakkelijk, al is wat haakervaring gewenst. Het kussen is 60 cm breed en je kunt het zelfs nog groter maken, dus het is zeker niet alleen voor katten. En als je geen huisdieren hebt, vinden kinderen dit kussen vast ook lekker om op te zitten als vloerkussen. Of fijn voor jezelf! Het zit echt heerlijk, en je kunt hem ook op de bank gebruiken als armsteun of om fijn tegen aan te leunen. Hoe je het dan ook gebruikt, deel het alsjeblieft nog steeds met de tag #MomoPetBed op Instagram, dan kan ik je foto’s zien. Haak ze!

Materials

To make this pet bed exactly as pictured, you will need:
Scheepjes Furry Tales – 3 balls of colour 983 Tinkerbell
Scheepjes Stone Washed XL – 5 balls of colour 866 Forsterite
4mm crochet hook
5mm crochet hook
washable round inner cushion of 60cm (23.5in) diameter

Om dit kussen exact zoals op de foto te maken heb je nodig:
Scheepjes Furry Tales – 3 bollen van kleur 983 Tinkerbell
Scheepjes Stone Washed XL – 5 bollen van kleur 866 Forsterite
4 mm haaknaald
5 mm haaknaald
wasbaar rond binnenkussen van 60cm diameter

Find Scheepjes yarns at your local Scheepjes retailer, find them here. If you don’t mind shopping for yarns online, I would love it if you consider shopping via one of the affiliate links below. It doesn’t cost you anything extra, and the shopkeeper rewards me with a percentage of your purchase. Thank you for considering!

Wool Warehouse
Caro’s Atelier

Vind Scheepjes garens bij je lokale wolwinkel, vind de verkooppunten hier. Als je online shoppen ook goed vindt, dan heb ik hierboven wat affiliate shoplinkjes voor je neergezet. Als je via deze linkjes wat koopt, beloont de winkelier mij met een percentage van je bestelling, terwijl je zelf niets extra’s betaalt. Ik stel het erg op prijs!

Measurements | Afmetingen

The Pet Bed measures 60cm (23.5 inches) in diameter.

Het dierenkussen heeft een diameter van 60 cm.

Gauge | Stekenverhouding

After finishing Round 4 of the pattern with Scheepjes Furry Tales yarn and a 5mm hook, the circle measures 10cm (4 inches) in diameter.
After finishing Round 7 of the pattern with Scheepjes Stone Washed XL yarn and a 4mm hook, the circle measures 10cm (4 inches) in diameter.

Na Toer 4 van het patroon met Scheepjes Furry Tales en een 5 mm haaknaald meet je werk 10 cm in diameter.
Na Toer 7 van het patroon met Scheepjes Stone Washed XL en een 4 mm haaknaald meet je werk 10 cm in diameter.

Skill level | Niveau

This pattern is suitable for intermediate crocheters. While the stitches are not complex, it takes a bit of experience and patience to crochet with fluffy yarns. I have written down some tips and tricks below to make things easier.

Dit patroon is geschikt voor de gemiddelde haker. Hoewel de steken gemakkelijk zijn, heb je wel wat ervaring en geduld nodig om met het fluffy garen te haken. Hieronder vind je enkele tips.

Tips for working with fluffy yarn | Tips voor fluffy garen

Use your fingertips to feel where the stitches are.
Crocheting in the back loop is easier than using both loops.
Count your stitches to make sure you’re not missing or adding any stitches. Use stitch markers to make this even easier.
Fill a spraybottle with water and wet your yarn so the fibers lay flat, this will make your stitches visible. Allow project to dry completely.

Voel met je vingertoppen waar de steken zijn.
Haken in de achterste lus gaat gemakkelijker dan door beide lussen.
Tel je steken zodat je weet dat je het goede aantal hebt. Gebruik stekenmarkeerders om dit nog makkelijker te maken.
Spray je garen nat met water en strijk de haartjes glad, zodat je steken zichtbaarder zijn. Laat je werk helemaal opdrogen.

Pattern Notes | Opmerkingen

This pet bed consists of two circles which are each crocheted separately from the center outwards and then joined together. One circle uses Scheepjes Furry Tales, the other uses Scheepjes Stone Washed XL. After crocheting, they are sewn together along the outer edge, stuffed with an inner cushion, and then sewn completely closed. The pet bed cover is not removable, it is made to be washed in its entirety. After sewing along the outer edge, sew a ‘dimple’ in the center of the cushion by sewing through both sides.

Dit kussen bestaat uit twee cirkels die je elk afzonderlijk haakt vanaf het midden naar buiten. De ene cirkel haak je met Scheepjes Furry Tales, de ander met Scheepjes Stone Washed XL. Na het haken naai je ze langs de buitenste rand samen en vul je ze op met het binnenkussen. Naai dan het laatste stukje dicht. De hoes is niet afneembaar, het is in zijn geheel wasbaar. Als laatste naai je een kuiltje in het midden van het kussen. 

Abbreviations | Afkortingen

Please note the English version uses US crochet terminology.
ch = chain
rep = repeat
sc = single crochet
st(s) = stitch(es)

Note: when the pattern says “4sc, 2sc in next st”, it means to crochet 1sc in each of the following 4 sts, and then crochet 2sc both in the following stitch.

herh = herhaal
l = losse(n)
s/stn = steek/steken
v = vaste
volg = volgende

Let op: als het patroon zegt “4v, 2v in volg s”, dan betekent het dat je eerst 1v haakt in elk van de volgende 4 stn, en dan 2v allebei in de volgende steek.

Pattern | Patroon

Fluffy Side

With Scheepjes Furry Tales and 5mm hook, make a magic ring and ch1. Then:

Rnd 1: 7sc into ring. Place a stitch marker in the 7th sc to mark the end of round. Pull the ring closed.
Rnd 2: 2sc in each st. Move stitch marker up to last st of current round, and keep doing this for the following rounds.
Rnd 3: *1sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.
Rnd 4: *2sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.
Rnd 5: *3sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.
Rnd 6: *4sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.

Continue in this manner until you get to Round 24, where you crochet 22sc before each increase. At this point, your work should be 53cm (20.8 inches) wide in diameter.

Fluffy kant

Met Scheepjes Furry Tales en een 5 mm haaknaald maak je een magische ring en 1l. Dan:

Toer 1: 7v in ring. Plaats een steekmarkeerder in de 7e v om het einde van de toer te markeren. Trek dan de ring dicht.
Toer 2: 2v in elke s. Verplaats de steekmarkeerder naar de laatste v van de huidige toer, en doe dit ook voor alle volg toeren.
Toer 3: *1v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.
Toer 4: *2v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.
Toer 5: *3v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.
Toer 6: *4v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.

Ga op deze manier verder tot en met Toer 24, waar je 22v haakt voor elke meerdering. Je werk zou nu een diameter van 53 cm moeten hebben.

Smooth Side

With Scheepjes Stone Washed XL and 4mm hook, make a magic ring and ch1. Then:

Rnd 1: 7sc into ring. Place a stitch marker in the 7th sc to mark the end of round.
Rnd 2: 2sc in each st. Move stitch marker up to last st of current round, and keep doing this for the following rounds.
Rnd 3: *1sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.
Rnd 4: *2sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.
Rnd 5: *3sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.
Rnd 6: *4sc, 2sc in next st; rep from * to end of round.

Continue in this manner until you get to Round 35, where you crochet 33sc before each increase.

Rnd 36: 1sc in each st.
For the next round, we shift the increases so that the edges are more rounded.
Rnd 37: *17sc, 2sc in next st, 17sc; rep from * to end of round. (there are 34 sts between the increases)
Rnd 38-39: 1sc in each st.

At this point, your work should be 53cm (20.8 inches) wide in diameter.

Gladde kant

Met Scheepjes Stone Washed XL en een 4 mm haaknaald maak je een magische ring en 1l. Dan:

Toer 1: 7v in ring. Plaats een steekmarkeerder in de 7e v om het einde van de toer te markeren. Trek dan de ring dicht.
Toer 2: 2v in elke s. Verplaats de steekmarkeerder naar de laatste v van de huidige toer, en doe dit ook voor alle volg toeren.
Toer 3: *1v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.
Toer 4: *2v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.
Toer 5: *3v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.
Toer 6: *4v, 2v in volg s; herh vanaf * tot einde toer.

Ga op deze manier verder tot en met Toer 35, waar je 33v haakt voor elke meerdering.

Toer 36: 1v in elke s.
In de volgende toer schuiven de meerderingen op zodat de rand ronder wordt.
Toer 37: *17v, 2v in volg s, 17v; herh vanaf * tot einde toer. (er zijn 34v tussen de meerderingen)
Toer 38-39: 1v in elke s.

Je werk zou nu een diameter van 53 cm moeten hebben.

For the smooth side, weaving in ends is very easy on the back of the fabric.

Finishing

Wash both sides and lay flat to dry. Weave in all ends. Lay the two circles with right sides facing each other, and sew around the outer edge with sewing thread or thin cotton. Leave an opening of about 20 cm.

Was beide kanten en leg plat te drogen. Werk alle draadjes weg. Leg de twee cirkels met de goede kant naar elkaar toe, en naai met dunne draad rond de buitenste rand. Laat een opening van ongeveer 20 cm.

Insert the inner cushion, and sew the remaining outer edges of the cushion together.

Vul de hoes op met het binnenkussen en naai de rest ook dicht.

And finally, use a bigger needle and a scrap of Stone Washed XL to pierce through the middle of the cushion, through all layers. Do this a couple times so that you form a dimple or dent into the cushion. If you like, you can attach a button, but do be warned that your pet might chew this off and eat it. It does look pretty though!

Ga als laatste met een dikkere naald en een restje Stone Washed XL van het midden van de onderkant van het kussen naar het midden van de bovenkant van het kussen. Je steekt de naald dus midden door het kussen. Doe dit een paar keer heen en weer zodat er een kuiltje ontstaat. Als je het mooi vindt kun je hier ook een knoop bevestigen. Let er wel op dat je huisdier dit er misschien af kan knagen en opeten, dus een waarschuwing is hier op zijn plaats. 

Your pet bed is done! Now let’s hope your pet will approve of it too 🙂

Je huisdierkussen is klaar! En nu maar duimen dat je huisdier het ook goedkeurt 😉

Support me by sharing with friends!
Previous post
Pet Bed pattern coming next week!
Next post
Knit cute Halloween pumpkins!

2 Comments

  1. […]  Momo Pet Bed […]

  2. […] Momo Pet Bed from New Leaf Designs […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
SHARE

Momo Pet Bed Pattern