Wake Up, Sunshine! – Free Bathrobe Knitting Pattern

Wake Up, Sunshine! – Free Bathrobe Knitting Pattern

Have you ever wanted one of those super luxurious hotel bathrobes? I could seriously wear them everyday! When Scheepjes came out with it’s Sweetheart Soft yarn, the lush texture immediately made me think of those soft bathrobes, so to me, there was only one logical item to make with it! That’s right, I made a bathrobe! And in this blogpost, I’ll tell you all about what you need to make one, and walk you through the steps of knitting one yourself.

Vind jij die luxe hotelbadjassen ook niet superfijn? Ik zou ze elke dag wel aan kunnen trekken! Toen Scheepjes vorig jaar uitkwam met hun Sweetheart Soft garen moest ik direct aan zo’n superzachte badjassen denken, het garen is zo ongelooflijk knuffelig! En dus leek er voor mij maar één logisch project om ermee te maken, jawel, een badjas! In deze blogpost ga ik je vertellen wat je nodig hebt en neem ik je stap voor stap door het maakproces mee. 

Materials – Materialen

Scheepjes Sweetheart Soft (153m/100g; 100% polyester)
3 balls of #01 White – called Yarn A in pattern
2 balls of #25 Soft Yellow – called Yarn B in pattern
2 balls of #15 Egg Yolk Yellow – called Yarn C in pattern

a set of 3,5mm (US size 4) long circular needles
Row counter
4 stitch markers
Scissors and darning needle

Scheepjes Sweetheart Soft (153m/100g; 100% polyester)
3 bollen #01 Wit – in patroon Garen A genoemd
2 bollen #25 Zachtgeel – in patroon Garen B genoemd
2 bollen #15 Felgeel – in patroon Garen C genoemd

een set 3,5mm rondbreinaalden
Toerenteller
4 steekmarkeerders
Schaar en stopnaald

Retailers for this yarn – Verkooppunten voor dit garen

If your local yarnstore doesn’t carry this yarn, please consider to shop via the affiliate links below. Shopping via affiliate links does not cost you anything extra, but the shop gives me a small percentage of your purchase in return for the publicity.
Als jouw lokale garenwinkel dit garen niet in het assortiment heeft, denk er dan alstublieft over na om mij te steunen het garen via een van de volgende links te kopen. Hiermee betaalt u zelf niets extra, maar de winkeleigenaar geeft mij een klein percentage van de aankoop in ruil voor de publiciteit. 

Wool Warehouse (UK, ships worldwide)
Caro’s Atelier (NL)

Used abbreviations – Gebruikte afkortingen

CO – cast on
k – knit
kfb – knit into the front and back of the same stitch (increase 1)
k2tog – knit two stitches together (right slanting decrease)
m – marker (stitch marker)
pm – place marker
slm – slip marker
rem – remove
st(s) – stitch(es)
RS – right side
WS – wrong side

r – recht 
rva – recht breien in de voorste én achterste lus van dezelfde steek (1 steek gemeerderd)
2st.r.sambr – twee steken recht samenbreien
m – markeerder (steek markeerder, meestal een rond metalen of plastic ringetje)
pm – plaats markeerder

afh – afhalen
stk(n) – steek/steken
GK – goede kant
VK – verkeerde kant

Gauge – Draadspanning

13 sts x 27 rows in garter stitch should measure a 10x10cm square on 3,5mm needles
13 stn x 27 rijen zou een vierkant van 10×10 cm moeten opleveren op 3,5mm naalden

Notes – Opmerkingen

This bathrobe is knit in garter stitch, in rows from the top down. You start at the back of the neck and increase to form a sort of cape around the shoulders. Keep track of the number of rows by using a row counter. After reaching the armpit, the stitches for the sleeves are put on separate needleholders and the remaining stitches are joined to knit the body. From the waist on, there will be increases for the hips. After knitting the body, the stitches for the sleeves are picked up and the sleeves are knit flat and seamed afterwards to be able to continue in garter stitch. The stitches around the front are picked up to knit a collar that is folded double before seaming.

The bathrobe will be knit using 3 different colours to create a colourblock effect, of course the bathrobe could also be knit in just 1 colour. Places to change colours will be specified in the pattern.

Deze badjas wordt gebreid  in ribbelsteek, in rijen van boven in de nek naar beneden. Gebruik een toerenteller om het aantal rijen bij te houden. Je begint in de nek, waar je een soort ‘cape’ maakt die om de schouders past. Als deze cape lang genoeg is zodat hij tot onder de oksel komt, worden er steken opzij gezet voor de mouwen. De rest van de steken worden aan elkaar gehecht en zo wordt verder gebreid aan het voor- en achterpand. Vanaf het middel worden er meerderingen gemaakt voor de heupen. Na het breien van het voor- en achterpand worden de mouwen plat gebreid en later aan elkaar genaaid. Op die manier kan ook voor de mouwen in ribbelsteek worden gebreid. Daarna worden alle steken aan de voorkant van de badjas opgehaald om een ruime kraag te breien langs de gehele voorkant, die wordt dubbelgevouwen alvorens vast te naaien. 

De badjas wordt gebreid in 3 verschillende kleuren om verschillende kleurblokken te creëren. Natuurlijk is het ook een optie om de badjas in slechts 1 kleur te breien. Het wordt in het patroon aangegeven wanneer van kleur gewisseld zou moeten worden. 

The Pattern – Het Patroon

Main Body – Voor- en Achterpand

CO 50 sts using long tail cast on, using Yarn A (white).

Row 1. K2, pm, k10, pm, k26, pm, k10, pm, k2.

You now have divided your work into 5 sections which will be named A, B, C, D and E. A will be the left front, B is the left shoulder, C is the back, D is the right shoulder, and E is the right front.

Row 2. K until m, slm, kfb, k until 1 st before m, kfb, slm, k until m, slm, kfb, k until 1 st before m, kfb, slm, k until end (54 sts)
Row 3 and all uneven rows unless noted otherwise: k all sts
Row 4. kfb 2 times, slm, *kfb, k until 1 st before m, kfb, slm, repeat from * another 2 times, kfb 2 times (64 sts)
Row 6. k until m, slm, kfb, k until 1 st before m, kfb, slm, k until m, slm, kfb, k until 1 st before m, kfb, slm, k until end (68 sts)
Row 8. *kfb, k until 1 st before m, kfb, slm, repeat from * another 3 times, kfb, k until last st, kfb. (78 sts)

Note that in Row 6 only the shoulder sections B and D were increased, while in Row 8 all sections were increased.
Repeat rows 5-8 until you have completed row 20, at the end of which you will have 120 sts.

Zet 50 steken op met Garen A (wit)

Rij 1. 2r, pm, 10r, pm, 26r, pm, 10r, pm, 2r.

Nu is je werk verdeeld in 5 secties: A, B, C, D en E. A is de linkervoorkant, B is de linkerschouder, C is de rug, D is de rechterschouder en E is de rechtervoorkant. 

Rij 2. brei alle stkn r tot m, m.afh, rva, brei alle stkn r tot 1 stk voor m, rva, m.afh, brei alle stkn r tot m, m.afh, rva, brei alle stkn r tot 1 stk voor m, rva, m.afh, brei alle stkn r tot eind (54 stkn)
Rij 3 en alle oneven rijen tenzij anders beschreven: brei alle stkn r
Rij 4. rva x 2, m.afh, *rva, brei alle stkn r tot 1 stk voor m, rva, m.afh, herhaal vanaf * nog 2 keer, rva x2 (64 stkn) 
Rij 6. brei alle stkn r tot m, m.afh, rva, brei alle stkn r tot 1 stk voor m, rva, m.afh, brei alle stkn r tot m, m.afh, rva, brei alle stkn r tot 1 stk voor m, rva, m.afh, brei alle stkn r tot eind (68 stkn)
Rij 8. *rva, brei alle stkn r tot 1 stkn voor m, rva, m.afh, herhaal vanaf * nog 3 keer, rva, brei alle stkn r tot laatste stk, rva. (78 stkn)

In Rij 6 meerder je dus alleen bij secties B en D (de schouders), terwijl je bij Rij 8 alle secties meerdert. Herhaal Rijen 5 t/m 8 totdat je Rij 20 hebt voltooid. Aan het eind hiervan heb je 120 stkn. 

Row 22: K all sts
Row 24: As row 8 (130 sts)

Repeat Rows 21-24, increasing 10 sts once every 4 rows, until you have completed row 52, at the end of which you will have 200 stitches. Sections A and E will have 28 sts each, sections B and D will have 46 sts each, and section C will have 52 sts.

Rij 22: Brei alle stkn r
Rij 24: Zoals Rij 8 (130 stkn)

Herhaal Rijen 21-24 -waarbij je 10 stkn meerdert bij elke herhaling van deze 4 rijen- totdat je Rij 52 hebt voltooid. Aan het eind hiervan heb je 200 stkn. Secties A en E hebben elk 28 stkn, secties B en D elk 46 stkn, en sectie C heeft 52 stkn. 

Row 54: K all sts
Row 55: K until m, rem. m, put all sts from section B on scrap yarn or stitch holder, rem. m, CO 4 sts using cabled cast on method or backward loop method, k until m, rem. m, put all sts from section D on scrap yarn or stitch holder, rem. m, CO 4 sts using cabled cast on method or backward loop method, k until end. (116 sts)
Row 56: K all sts

Knit in garter stitch until approximately 25-26 cm below the armhole or 42-44 cm total length. This should be close to your waist, try on the garment to be sure.

Rij 54: Brei alle stkn r
Rij 55: *Brei alle stkn r tot m, verwijder m, zet alle stkn van sectie B op een restje garen of stekenhouder, verwijder m, zet 4 stkn op met de gebreide opzetmethode of de gedraaide lus opzetmethode, herhaal vanaf * nogmaals voor sectie D, brei alle stkn r tot eind.
Rij 56: Brei alle stkn r

Brei verder in ribbelsteek (alle naalden recht breien) tot je ongeveer 25-26cm onder het armsgat hebt gebreid. Je werk heeft nu een totale lengte van 42-44cm. De onderkant van je breiwerk zou nu ongeveer tot je middel moeten komen, pas je badjas alvast aan om hiervan zeker te zijn.

Next RS row: Change to Yarn B, kfb, k to last st, kfb.

Increase in this manner every second RS row (= once every 4 rows). Change colour to Yarn C on a RS row when your Yarn B section is around 23 cm in length. Keep on increasing until you have 162 sts. This will be after 23 increase rows (=92 rows in total). Use your row counter to keep track of your increases. 

After completing the increases, you will have knit approx. 10 cm in Yarn C. Knit another 10 cm using this colour, without any increases, and then bind off. Your project will have a total length of approx. 85 cm.

Op de volgende GK rij: Wissel naar Garen B, rva, brei alle stkn r tot laatste stk, rva.

Meerder op deze manier 2 stkn tijdens elke tweede GK rij. Dat is dus eens in de 4 rijen. Wissel naar Garen C als je ongeveer 23cm met Garen B hebt gebreid. Stop met meerderen als je 162 stkn hebt, dit zal zijn na 23 meerder-rijen = na 92 rijen in totaal.  Gebruik je toerenteller om je meerderingen bij te houden. 

Nadat je alle meerderingen hebt voltooid heb je ongeveer 10cm met Garen C gebreid. Brei nog eens 10cm met deze kleur, zonder meerderingen dit keer, en kant daarna af. Je breiwerk zal een totale lengte hebben van ongeveer 85cm.

Sleeves – Mouwen

Now we’ve knit the body, we’ll move on to the sleeves. Move the stitches from their placeholder to your needles, picking up 3 additional stitches on each side. This will give you 52 sts. I’ve chosen to knit the sleeves flat and seam them afterwards, so you can knit them in garter stitch. You can also opt to knit them in the round if you prefer that, but you’ll have to alternate knit and purl rounds to mimic the effect of garter stitch.

Tijd voor de mouwen! Neem een van de stekenhouders voor je, waar je de steken van ofwel sectie B of D op hebt gezet. Zet ze op je naalden en haal aan beide uiteinden van de steken nog 3 extra steken op. Dus 6 extra stkn = 52 stkn in totaal. Ik heb ervoor gekozen om vanaf hier de mouwen in rijen te breien zodat ik in ribbelsteek kan blijven breien. Als je ze liever in het rond breit kan dat zeker, let er dan wel op dat je om en om 1 toer recht en 1 toer averecht breit. 

Using Yarn A, knit all sts. Refer to below instructions when the sleeve has reached that particular length. On all other rows, just knit all sts.
Brei alle stkn r met Garen A. Volg onderstaande instructies als de mouw die lengte heeft bereikt. Op alle andere rijen brei je gewoon alle stkn r. 

When sleeve measures 5cm from armhole: k1, k2tog, k until last 3 sts, k2tog, k1. (50 sts)
When sleeve measures 10cm from armhole: k1, k2tog, k until last 3 sts, k2tog, k1. (48 sts)
When sleeve measures 15cm from armhole: k1, k2tog, k until last 3 sts, k2tog, k1. (46 sts)
When sleeve measures 20cm from armhole, switch to Yarn B on RS row.
When sleeve measures 25cm from armhole: k1, k2tog, k until last 3 sts, k2tog, k1. (44 sts)
When sleeve measures 30cm from armhole: k1, k2tog, k until last 3 sts, k2tog, k1. (42 sts)
When sleeve measures 35cm from armhole, switch to Yarn C on RS row.
When sleeve measures 40cm from armhole: k1, k2tog, k until last 3 sts, k2tog, k1. (40 sts)
Bind off when sleeve measures around 48cm in length.

Op 5cm vanaf het armsgat: 1r, 2r.sam.br, brei alle stkn r tot laatste 3 stkn, 2r.sam.br, 1r (50 stkn)
Op 10cm vanaf het armsgat: 1r, 2r.sam.br, brei alle stkn r tot laatste 3 stkn, 2r.sam.br, 1r (48 stkn)
Op 15cm vanaf het armsgat: 1r, 2r.sam.br, brei alle stkn r tot laatste 3 stkn, 2r.sam.br, 1r (46 stkn)
Op 20cm vanaf het armsgat: wissel naar Garen B tijdens een GK rij.
Op 25cm vanaf het armsgat: 1r, 2r.sam.br, brei alle stkn r tot laatste 3 stkn, 2r.sam.br, 1r (44 stkn)
Op 30cm vanaf het armsgat: 1r, 2r.sam.br, brei alle stkn r tot laatste 3 stkn, 2r.sam.br, 1r (42 stkn)
Op 35cm vanaf het armsgat: wissel naar Garen C tijdens een GK rij.
Op 40cm vanaf het armsgat: 1r, 2r.sam.br, brei alle stkn r tot laatste 3 stkn, 2r.sam.br, 1r (40 stkn)
Kant af wanneer de mouw ongeveer 48cm lang is. 

Repeat for second sleeve.
Herhaal voor de tweede mouw.

Turn your work inside out and stitch the sides of the sleeves together with a whip stitch. Turn your work right side out again.
Keer je werk binnenstebuiten en naai de zijkanten van de mouwen dicht. Keer je werk weer met de goede kant naar buiten.

Collar – Kraag

After completing the body and the sleeves, you will pick up stitches around the front. That’s the right front going up to the back of the neck, and down the left front. These stitches will be used to knit the collar. For this step, it’s easiest to have 2 seperate balls of Yarn B and Yarn C. You won’t need much more so don’t panic if there’s not much yarn left. This step is adaptable to your yarn quantities, if you have less, cast off earlier; if you have more, see how many more rows you can knit for a nice and thick collar.
We gaan nu een kraag breien aan de voorkant van de badjas. Deze kraag loopt helemaal van onderaan de rechtervoorkant, naar bovenaan in de nek, naar onderaan de linkervoorkant. Je pakt steken op langs deze gehele zijde en breit daarmee de kraag. Omdat je van Garen B en C twee aparte vlakken zult hebben is het handig hiervan twee aparte bolletjes te hebben. Je hebt niet meer veel garen nodig dus geen paniek als je nog maar kleine bolletjes hebt. Je kunt de kraag korter maken als je minder garen over hebt. Hetzelfde geldt andersom: als je veel garen over hebt kun je een lekker brede kraag breien. 

With your needle, start at the bottom right front to pick up stitches. It might be easier to switch to a longer cord, or just put one of those flat cable stoppers on the other end. Pick up 1 stitch for every 2 rows. In garter stitch, there is a little bump formed by the WS knit rows, you can just pick up the bumps! Be sure to pick them up closest to the edge. At the back of the neck, try to pick up 1 sts for every 2 sts, or 2 sts for every 3 sts. It doesn’t matter all that much, just don’t pick them all up or you’ll have a very wavy collar. Continue doing this moving all the way down the left front.
Begin onderaan het rechtervoorpand met steken ophalen. Het is wellicht makkelijker een naald te gebruiken met een langer koord hiervoor. Als je verwisselbare naalden hebt, is het handig om zo’n platte ‘stopper’ aan het andere uiteinde te bevestigen. Haal 1 steek op voor elke 2 rijen. In ribbelsteek heb je elke 2 rijen een richeltje, dus is het handig om gewoon per richeltje 1 steek op te halen. Blijf zo dicht mogelijk op de rand van je breiwerk. Achterin de nek zul je geen richeltjes meer zien, sla daar dus steeds 1 steek over na het ophalen van 1 steek. Als het te strak wordt is het niet erg als je eens 2 steken overslaat. Het belangrijkste is dat je ze niet allemaal ophaalt, anders gaat je kraag namelijk golven. Ga door met steken ophalen totdat je onderaan het linkervoorpand bent. 

If you put a cable stopper on the other end of your needle, be sure to screw the needle back on. Start knitting in garter stitch on the lower right front, starting with Yarn C. When you come to the Yarn B section, switch to Yarn B to knit the collar for that section. When you come to the Yarn A section, switch to Yarn A, and so forth.
Als je een stopper op je naald hebt geschroefd, vergeet dan niet nu weer een naaldpunt erop te schroeven. Begin met breien in ribbelsteek onderaan bij het rechter voorpand, beginnend met Garen C. Als je bij de sectie komt met Garen B, moet je voor de kraag ook met Garen B gaan breien. Als je bij de sectie komt met Garen A, wissel dan naar Garen A, enzovoorts.

From the second row onwards, it’s important to twist yarns when you change them. Otherwise you would be knitting separate collars and you’d have to seam them together. On a WS row, you’ll want to twist the yarn in front. Take the strand you were working with, pull it to the front and leaning left. The ‘new’ strand should already be hanging there. Take it and pull it to the back of your work in between the needles making sure you’re ‘trapping’ the other strand, so that it stays in place. On a RS row, both the strands will be in the back. Take the strand you were working with and hold it at the back of your work, leaning to the left. Then take the ‘new’ strand to knit the next stitch, but make sure it goes under and to the right of the other strand, so it’s securing it in place. If you’re unsure if you’re doing it right, please view my instruction for this wrapping technique here.
Vanaf de tweede rij is het belangrijk om de verschillende kleuren garens om elkaar te draaien als je bij een kleurwissel komt. Op een VK rij doe je dit aan de voorkant van je werk. Neem het garen waar je de laatste steek mee gebreid hebt, haal het tussen de naalden naar voren en houd het naar links voor je werk. De nieuwe kleur zou daar al moeten hangen, neem deze tussen de naalden naar de achterkant van je werk, waarbij je dus de ‘oude’ kleur ‘vangt’ zodat deze op zijn plek blijft. Op een GK rij draai je de garens aan de achterkant van je werk. Neem het garen waar je de laatste steek mee hebt gebreid en houd deze schuin naar links achter je werk. Neem dan de ‘nieuwe’ kleur, zorg ervoor dat het onder de ‘oude’ kleur doorgaat en naar rechts, zodat de garens gedraaid zijn. Als je niet zeker weet of je het goed doet, bekijk de techniek dan in mijn filmpje hier (in het Engels). 

Keep on knitting until your collar measures around 10cm. Depending on your yarn quantity you can even knit it longer. Keep in mind that the collar will be folded double, so the second half will be on the inside of the bathrobe. I ran out of white yarn at some point but continued with the soft yellow since it wouldn’t be very visible anyway.
Brei zo door totdat de kraag ongeveer 10cm lang is. Afhankelijk van de hoeveelheid garen die je nodig hebt kun je hem zelfs nog langer breien. Houd in je gedachten dat je kraag wordt dubbelgevouwen, dus de tweede helft van de kraag zal naar de binnenkant van je badjas gekeerd zijn. Zelf had ik voor de laatste paar rijen geen Garen A meer en ging ik verder met de resterende kleuren. Omdat het aan de binnenkant van de badjas zit, zie je het toch niet als je de badjas aanhebt. 

Weave in all ends, wash your garment following the wash instructions on the ballband, and your bathrobe is ready to wear!
Werk alle eindjes weg, was je badjas volgens de wasinstructies op het garenlabel, en je badjas is klaar om gedragen te worden!

Support me by sharing with friends!
Previous post
Simply Crochet 'Hook 'n Learn' CAL!
Next post
Striped and Stranded Knit-a-long!

2 Comments

 1. monique
  July 9, 2020 at 4:32 pm — Reply

  Hallo,

  is er ook een in Nederlands PDF patroon beschikbaar van deze Sweet Heart Soft Badjas?

  ik hoor het graag.

  grts monique

  • July 10, 2020 at 11:17 am — Reply

   Hoi Monique! Van dit patroon heb ik helaas geen PDF, wellicht werkt het om de Nederlandse stukjes tekst in Word te kopiëren?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
Select your currency
GBP Pound sterling
EUR Euro
SHARE

Wake Up, Sunshine! – Free Bathrobe Knitting Pattern